REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6754
Tytuł: Akt prośby w podręczniku do nauki języka portugalskiego jako obcego Português XXI 1
Inne tytuły: Act of request in Portuguese as a Foreign Language student’s book Português XXI 1
Autorzy: Wiśniewska, Justyna
Słowa kluczowe: akty mowy
akt prośby
pragmatyka
podręcznik
język portugalski dla obcokrajowców
acts of speech
act of request
pragmatics
student’s book
Portuguese for foreign learners
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-lip-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 21, 2017, s. 247-259
Abstrakt: Niniejszy artykuł ma na celu omówienie aspektów pragmatycznego funkcjonowania języka portugalskiego, a mianowicie aktu prośby, w podręczniku do nauki języka portugalskiego jako obcego Português XXI 1. Na podstawie zebranego korpusu przyjrzymy się, jakie strategie grzecznościowe aktu prośby zostały użyte w omawianym podręczniku. Przedstawimy propozycję ćwiczeń sugerujących bardziej funkcjonalne formy aktu prośby.
The starting point is the statement that in teaching a foreign language, the primary aim is to develop the pragmatic and communicative competence which, among others, signifies the ability to construct correct utterances that are adequate for the situation, as well as for other participants of social interaction. The present article aims at discussing the aspects of pragmatic functioning of the Portuguese language, that is the act of request in Portuguese as a Foreign Language student’s book Português XXI 1. On the basis of the gathered corpus, we will observe which politeness strategies of the act of request were used in the student’s book discussed. At the end of our considerations, we will propose some exercises which suggest more productive pragmatic forms.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Wydział Humanistyczny
E-mail: justyna@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6754
DOI: 10.15290/lingdid.2017.21.18
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2017, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_21_J_Wisniewska_Akt_prosby_w_podreczniku_do_nauki_jezyka_portugalskiego.pdf240,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.