REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6695
Tytuł: Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach, Szczecin, 23–24 maja 2017 r.
Inne tytuły: Report from the 1st Polish Interdisciplinary Conference: Pedagogy of objects. Objects in educational processes and their contexts, 23–24 May 2017, Szczecin
Autorzy: Chutorański, Maksymilian
Makowska, Aneta
Słowa kluczowe: pedagogika rzeczy
nowa humanistyka
pedagogy of objects
new humanities
Data wydania: 2017
Data dodania: 18-cze-2018
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 151-158
Abstrakt: W sprawozdaniu z „I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach, której obrady odbywały się 23 i 24 maja 2017 roku w Uniwersytecie Szczecińskim, przybliżamy źródła zainteresowań rzeczami, będące podstawą proponowanego tematu konferencji. Dokonujemy wprowadzenia w zagadnienia podjęte w ramach konferencji, przedstawiając obszary tematyczne oraz tezy poszczególnych wystąpień. W podsumowaniu uwypukamy stawiane pytania, jednocześnie zaznaczając, że nie wyczerpują one możliwych zainteresowań pedagogiki rzeczy.
In the report from the 1st Polish Interdisciplinary Conference: Pedagogy of objects. Objects in educational processes and their contexts, which took place on 23rd and 24th May 2017 at the University of Szczecin, we explain the sources of interest in objects that were the basis for the proposed conference subject. We present the issues discussed during the conference, introducing the subject areas and the theses of each presentation. In the conclusion we emphasize the discussed questions and the fact that these questions do not exhaust the possible interests of pedagogy of objects.
Afiliacja: Maksymilian Chutorański - Uniwersytet Szczeciński
Aneta Makowska - Uniwersytet Szczeciński
E-mail: Maksymilian Chutorański: maks1@poczta.onet.pl
Aneta Makowska: aneta.makowska@usz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6695
DOI: 10.15290/parezja.2017.08.12
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_M_Chutoranski_A_Makowska_Sprawozdanie.pdf135,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons