REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6695
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorChutorański, Maksymilian-
dc.contributor.authorMakowska, Aneta-
dc.date.accessioned2018-06-18T10:22:38Z-
dc.date.available2018-06-18T10:22:38Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 151-158pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6695-
dc.description.abstractW sprawozdaniu z „I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach, której obrady odbywały się 23 i 24 maja 2017 roku w Uniwersytecie Szczecińskim, przybliżamy źródła zainteresowań rzeczami, będące podstawą proponowanego tematu konferencji. Dokonujemy wprowadzenia w zagadnienia podjęte w ramach konferencji, przedstawiając obszary tematyczne oraz tezy poszczególnych wystąpień. W podsumowaniu uwypukamy stawiane pytania, jednocześnie zaznaczając, że nie wyczerpują one możliwych zainteresowań pedagogiki rzeczy.pl
dc.description.abstractIn the report from the 1st Polish Interdisciplinary Conference: Pedagogy of objects. Objects in educational processes and their contexts, which took place on 23rd and 24th May 2017 at the University of Szczecin, we explain the sources of interest in objects that were the basis for the proposed conference subject. We present the issues discussed during the conference, introducing the subject areas and the theses of each presentation. In the conclusion we emphasize the discussed questions and the fact that these questions do not exhaust the possible interests of pedagogy of objects.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectpedagogika rzeczypl
dc.subjectnowa humanistykapl
dc.subjectpedagogy of objectspl
dc.subjectnew humanitiespl
dc.titleSprawozdanie z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Pedagogika rzeczy. Rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach, Szczecin, 23–24 maja 2017 r.pl
dc.title.alternativeReport from the 1st Polish Interdisciplinary Conference: Pedagogy of objects. Objects in educational processes and their contexts, 23–24 May 2017, Szczecinpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2017.08.12-
dc.description.EmailMaksymilian Chutorański: maks1@poczta.onet.plpl
dc.description.EmailAneta Makowska: aneta.makowska@usz.edu.plpl
dc.description.AffiliationMaksymilian Chutorański - Uniwersytet Szczecińskipl
dc.description.AffiliationAneta Makowska - Uniwersytet Szczecińskipl
dc.description.referencesAbriszewski, K., Chutorański, M., Makowska, A., Sokołowski- Zgid, M., Szwabowski, O. (2016). Pedagogika (i) rzeczy. Zapis debaty panelowej. W: D. Kubinowski, M. Chutorański (red.), Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesAbriszewski, K. (2012). Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora – sieci Bruno Latoura. Kraków: Universitas.pl
dc.description.referencesBraidotti, R. (2014). Po człowieku. Przeł. J. Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.pl
dc.description.referencesDomańska, E. (2008). Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami. Kultura Współczesna, 3, 9–21.pl
dc.description.referencesKrajewski, M. (2013). Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.pl
dc.description.referencesLatour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przeł. A. Derra, K. Abriszewski. Kraków: Universitas.pl
dc.description.referencesOlsen, B. (2013). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przeł B. Schallcross. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.pl
dc.description.referencesNowak, A.W. (2016). Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl
dc.description.referencesKowalewski, J., Piasek W., Śliwa M. (2008). Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.pl
dc.description.issue2(8)-
dc.description.firstpage151pl
dc.description.lastpage158pl
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_M_Chutoranski_A_Makowska_Sprawozdanie.pdf135,73 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons