REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6686
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKorzeniecka-Bondar, Alicja-
dc.date.accessioned2018-06-18T07:44:49Z-
dc.date.available2018-06-18T07:44:49Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 127-137pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6686-
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie błędów w pisaniu zauważonych w maszynopisach przesyłanych do redakcji „Parezji”. Wyróżniono błędy o charakterze: poznawczym, strukturalnym, pragmatycznym, stylistycznym i formalnym. Wskazano na potrzebę namysłu wielokrotnego w trakcie procesu tworzenia tekstu oraz na wartość wspólnot naukowych, w których troszczy się o kształtowanie u młodych adeptów pedagogiki etosu rzetelnej pracy nad własnym warsztatem pisarskim.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to show the writing errors found in the manuscripts sent to be published in “Parezja”. Cognitive, structural, pragmatic, stylistic and formal errors have been identified. The author emphasizes the need of multiple reflection during the process of composing the text and the value of scientific communities trying to instil the ethos of hard work on writing skills in pedagogy graduates.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectpisarstwo naukowepl
dc.subjectbłędy poznawczepl
dc.subjectbłędy formalnepl
dc.subjectnamysł wielokrotnypl
dc.subjectacademic writingpl
dc.subjectcognitive errorspl
dc.subjectformal errorspl
dc.subjectmultiple reflectionpl
dc.titleO trudnościach w pisaniu – uwagi na marginesie lektury tekstów przesłanych do redakcji „Parezji”pl
dc.title.alternativeWriting difficulties: comments resulting from the reading of texts submitted to be published in “Parezja”pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2017.08.09-
dc.description.Emailalibon@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBauer, Z. (2008). Gatunki dziennikarskie. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Kraków: Wydawnictwo Universitas.pl
dc.description.referencesDudzikowa, M. (2009). O wciskaniu kitu i rozplenianiu się banału w pedagogicznym dyskursie. W: A. Bogaj, H. Kwiatkowska (red.), Życie i dzieło z ideą wielostronności w tle. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.description.referencesDudzikowa, M., Bochno, E., Grzybowski, P.P., Kola, A., Korzeniecka-Bondar, A., Kin-Wiśniewska, M. (2013). Młodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego (panel dyskusyjny). Przegląd Badań Edukacyjnych, 16 (1), 113–147.pl
dc.description.referencesEco, U. (1987). Czytelnik modelowy. Przekł. P. Salwa. Pamiętnik Literacki, LXXVIII, 2.pl
dc.description.referencesFrankfurt, H. G. (2008). O wciskaniu kitu. Przekł. H. Pustuła. Warszawa: Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca.pl
dc.description.referencesGiroux, H. A. (1993). Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach (s. 103–139). Warszawa, Toruń: IBE, „Edytor”.pl
dc.description.referencesKorzeniecka-Bondar, A. (w druku). Namysł wielokrotny nad koniecznością „namysłu wielokrotnego” – narracja o pułapkach pracy nad tekstem naukowym. Tekst przyjęty do: Ł. Michalski, K. Maliszewska (red.), Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, t. XXI.pl
dc.description.referencesKulczycki, E. (2013). Jak napisać dobry abstrakt? Pozyskano z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-napisac-dobry-abstrakt/, (data dostępu: 27. 08.2017).pl
dc.description.referencesKwiatkowska, H. (2008). Refleksja ze świata porządku symbolicznego – z warsztatu pracy mocującego się ze słowem (myśli niewykończone). W: R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Życie szkołą. Prace dedykowane Profesor Marii Dudzikowej (s. 53–65). Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.pl
dc.description.referencesLewowicki, T. (2016). Letnia Szkoła Młodych Pedagogów – okolicznościowe refleksje, wspomnienia i przesłania. W: E. Bochno, A. Korzeniecka-Bondar (red.), Naukowa wspólnota uczących się. XXX-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (s. 117–127). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.pl
dc.description.referencesLofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., Lofland, L.H. (2009). Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przekł. A. Kodrasiewicz, S. Urbańska, M. Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl
dc.description.referencesNawrocki, R. (2016). Zaczarowany umysł w odczarowanej rzeczywistości. Rzecz o irytacji młodego pedagoga. Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2 (6), 61–73.pl
dc.description.referencesRedliński, E. (1973). Konopielka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.pl
dc.description.referencesTołwińska, B. (2014). XX-lecie Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 1, 103–111.pl
dc.description.referencesWojtak, M. (2014). Genologiczna analiza tekstu. Prace Językoznawcze, 16/3, 63–71.pl
dc.description.referencesWojtak, M. (2014a). O gatunkach wypowiedzi i ich prasowych konkretyzacjach. Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, 1(8), 95–105.pl
dc.description.referencesWolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W. (2006). Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl
dc.description.issue2(8)-
dc.description.firstpage127pl
dc.description.lastpage137pl
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_A_Korzeniecka-Bondar_O_trudnosciach_w_pisaniu.pdf164,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons