REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6683
Tytuł: Artyści na uniwersytecie. Sytuacja zawodowa twórców zatrudnionych na wydziałach nieartystycznych (na przykładzie pracowników Uniwersytetu w Białymstoku). Marzanna Morozewicz i Dorota Świdzińska w rozmowie z Joanną Sacharczuk
Inne tytuły: Artists work at university. The professional situation of artists employed at non-artistic faculties (illustrated with the example of persons working at the University of Białystok): Marzanna Morozewicz and Dorota Świdzińska interviewed by Joanna Sacharczuk
Autorzy: Morozewicz, Marzanna
Świdzińska, Dorota
Sacharczuk, Joanna
Słowa kluczowe: sztuki wizualne
muzyka
teatr
film
edukacja artystyczna
parametryzacja
pedagodzy-artyści
visual arts
music
drama
film
artistic education
parametrization
artists-educators
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-cze-2018
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 67-83
Abstrakt: Rozmowa dotyczy obecnej sytuacji zawodowej artystów sztuk wizualnych, muzyków, filmowców, twórców teatru, zatrudnionych na uniwersytetach na wydziałach nieartystycznych na przykładzie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W prezentowanym tekście zwrócona będzie uwaga na trudności, jakich doświadczają twórcy, zasygnalizowane będą zgłaszane przez nich potrzeby i oczekiwania wobec Uniwersytetu jako swego pracodawcy. Celem rozmowy jest opisanie sytuacji zawodowej artystów zatrudnionych na wydziałach nieartystycznych przed i po wprowadzeniu parametryzacji dorobku naukowego. Zasygnalizowane będą problemy pojawiające się w ich pracy zawodowej, wynikające z faktu, że praca artystyczna na wydziałach nieartystycznych wciąż nie podlega parametryzacji. Naszkicowane zostaną różnice między pracą artystyczną a pracą naukową oraz wypunktowane pożytki kształcenia artystycznego studentów na wydziałach nieartystycznych.
The conversation focuses on the current professional situation of visual artists, musicians, film makers and dramatists employed at non-artistic faculties of universities, illustrated with the example of the Faculty of Pedagogy and Psychology of the University of Białystok. The texts discusses the difficulties these artists experience, as well as the needs and expectations of the University as their employer. The goal of the interview is to describe the professional situation of artists employed at non-artistic faculties before and after the introduction of parametrization of scientific output. We will point to the problems that may arise in their jobs, resulting from the fact that artistic work at non-artistic faculties is not subject to parametrization. We will outline the differences between artistic work and research work and we well enumerate the benefits of artistic education of students at non-artistic faculties.
Afiliacja: Marzanna Morozewicz - Uniwersytet w Białymstoku
Dorota Świdzińska - Uniwersytet w Białymstoku
Joanna Sacharczuk - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, profesor UwB, artystka malarka. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat i habilitację obroniła na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowała arteterapię w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Inicjatorka powołania Zakładu Edukacji Wizualnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2 2012 12 roku sprawująca funkcję kierownika Zakładu. Zajmuje się twórczością artystyczną w zakresie malarstwa (obrazy, obiekty malarskie), tkaniny, rysunku i fotografii. Strona autorska: http://www.mamo.art.pl/.
Dr szt. Dorota Świdzińska, artystka w dziedzinie sztuk wizualnych, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność arteterapia. Obroniła doktorat na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Zakładzie Edukacji Wizualnej w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalistka w zakresie metodyki nauczania plastyki oraz arteterapii. Obszarem jej zainteresowań artystyczno-naukowych jest schyłek życia kobiety, czas biologicznego i emocjonalnego wygasania, przygotowywania się jednostki ludzkiej do odchodzenia. Szczególnie zajmuje ją miejsce kobiety sędziwej we współczesnym społeczeństwie oraz to, jakie pełni ona w nim funkcje.
E-mail: Marzanna Morozewicz: mamo3@wp.pl
Dorota Świdzińska: dorothko@wp.pl
Joanna Sacharczuk: joannasacharczuk@tlen.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6683
DOI: 10.15290/parezja.2017.08.06
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2
Varia (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_M_Morozewicz_D_Swidzinska_J_Sacharczuk_Mielismy_marzenia.pdf2,76 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons