REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6568
Tytuł: Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali
Inne tytuły: Translator as the author of films’ and series’ titles
Autorzy: Nowak, Marta
Słowa kluczowe: translation
translator
films’ titles
series’ titles
ideonyms
onomastics
Data wydania: 2017
Data dodania: 17-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 151-161
Abstrakt: The article’ aim is to show contemporary Polish translations of films’ and television series’ titles. It presents the differences between the original version and the Polish translation. The research was based on the titles of films produced in 2000 and later to show how contemporary films’ and series’ titles could be translate. After the analysis it is concluded that it is not possible to discuss contemporary tendencies in the translation of titles, because the translation depends mainly on the translator’s decision. He decides what elements of the original title are most important for him, sets the purpose of the translation, the compositional dominant and translates the title from one language into another. Translation is always presented in the series and is only one of many possible interpretations, and that’s why the translation criticism and the search for new solutions are an inherent part of the process.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/11320/6568
DOI: 10.15290/baj.2017.17.09
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_M_Nowak_Tlumacz_jako_autor_tytulow_filmow_i_seriali.pdf134,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.