REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6380
Tytuł: Motyw domu w Czechowowskim modelu kreowania świata
Inne tytuły: Мотив дома в Чеховской модели изображения мира
The motif of a house in Chekhov’s representational mode of the world
Autorzy: Ksenicz, Andrzej
Słowa kluczowe: место рождения
непостоянность
Мелихово
болезнь
домашний очаг
architecture
surroundings
aesthetic function
artistic expression
modes of character representation
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 193-205
Abstrakt: В статье предпринята попытка анализа образа дома в творчестве автора “Дома с мезонином” в его фабульном, эстетическом и символическом аспектах, решаемых А.Чеховым целиком оригинально, так как писатель избегает прямой перекодировки реальных фактов в художественный материал. Такой прием приводит к тому, что каждое произведение Чехова приобретает значимость обобщения, близкого принципам онтологического познания.
One of the most essential motifs in Anton Chekhov’s literature is a house, its surroundings and dwellers. There are personal and artistic factors that determine these motifs. Personal aspects refer to the fact that the writer was compelled to change his place of residence several times in his short lifetime. Artistic aspects encompass Chekhov’s insightful employment of the architecture and its surroundings as an additional element in the modes of representation of his characters.
Afiliacja: Uniwersytet Zielonogórski
Nota biograficzna: Ksenicz Andrzej, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6380
DOI: 10.15290/bb.2017.09.13
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_9_2017_A_Ksenicz_Motyw_domu_w_Czechowowskim_modelu_kreowania_swiata.pdf248,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)