REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6380
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKsenicz, Andrzej-
dc.date.accessioned2018-03-23T11:37:50Z-
dc.date.available2018-03-23T11:37:50Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 193-205pl
dc.identifier.issn2081–2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6380-
dc.description.abstractВ статье предпринята попытка анализа образа дома в творчестве автора “Дома с мезонином” в его фабульном, эстетическом и символическом аспектах, решаемых А.Чеховым целиком оригинально, так как писатель избегает прямой перекодировки реальных фактов в художественный материал. Такой прием приводит к тому, что каждое произведение Чехова приобретает значимость обобщения, близкого принципам онтологического познания.pl
dc.description.abstractOne of the most essential motifs in Anton Chekhov’s literature is a house, its surroundings and dwellers. There are personal and artistic factors that determine these motifs. Personal aspects refer to the fact that the writer was compelled to change his place of residence several times in his short lifetime. Artistic aspects encompass Chekhov’s insightful employment of the architecture and its surroundings as an additional element in the modes of representation of his characters.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectместо рожденияpl
dc.subjectнепостоянностьpl
dc.subjectМелиховоpl
dc.subjectболезньpl
dc.subjectдомашний очагpl
dc.subjectarchitecturepl
dc.subjectsurroundingspl
dc.subjectaesthetic functionpl
dc.subjectartistic expressionpl
dc.subjectmodes of character representationpl
dc.titleMotyw domu w Czechowowskim modelu kreowania światapl
dc.title.alternativeМотив дома в Чеховской модели изображения мираpl
dc.title.alternativeThe motif of a house in Chekhov’s representational mode of the worldpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2017.09.13-
dc.description.BiographicalnoteKsenicz Andrzej, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Zielonogórskipl
dc.description.referencesРейфилд Д., Жизнь Чехова, пер. с английского О. Макаровой, Москва 2011.pl
dc.description.referencesЧехов А.П., Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в восемнадцати томах. Письма в двенадцати томах, Москва 1974–1983.pl
dc.description.volume9-
dc.description.firstpage193pl
dc.description.lastpage205pl
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_9_2017_A_Ksenicz_Motyw_domu_w_Czechowowskim_modelu_kreowania_swiata.pdf248,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)