REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5971
Tytuł: Edukacja kulturowa z perspektywy animatorów i edukatorów kultury w województwie podlaskim
Inne tytuły: Education for culture from the perspective of cultural animators and educators in the Podlasie region
Autorzy: Białous, Maciej
Słowa kluczowe: education for culture
cultural education
intercultural education
cultural policy
Podlasie region
Data wydania: 2017
Data dodania: 8-lis-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 31, 2017, s. 145-159
Abstrakt: The publication aim is to familiarize the concept of education for culture and report how it is understood among cultural animators and educators in the Podlasie region, Poland. The article presents academic definitions of education for culture, similarities and differences between this concept and other terms, such as cultural education, intercultural education and multicultural education. Furthermore, it presents the ways of defining the concept of education for culture by people involved in the cultural activities in Podlasie region. Comparison of these perspectives shows the specifics of local cultural animators and educators – their ideas, aspirations and problems. Apparently, their definitions are varied by the type of institution they represent, still, the most common way of defining education for culture is conservative, close to the definition of cultural education.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: maciej.bialous@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5971
DOI: 10.15290/pss.2017.31.08
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (ISoc)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2017, tom XXXI

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.