REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/586
Tytuł: I. А. Гапоненка, Лексiка беларускай лiтаратурнай мовы ХIХ – пачатку ХХ ст. Асаблiвасцi станаулення i развiцця, Мiнск 2012, ss. 307
Autorzy: Citko, Lilia
Data wydania: 2012
Data dodania: 12-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 12, 2012, s. 353-356
Opis: Recenzja
Lilia Citko, Białystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/586
DOI: 10.15290/sw.2012.12.27
ISSN: 1642-557X
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2012, tom 12
Varia (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StWschSlow_2012_Citko_[recenzja].pdf128,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.