REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Tom XV, z. 2
  pod redakcją
  Adama Czarnoty, Filipa Cyuńczyka, Karola Kuźmicza

  Materiały z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Historii
  Doktryn Politycznych i Prawnych:
  Historia myśli politycznej i prawnej a prawo i kultura prawna, Białystok 21-24 czerwca 2015 r.

   Spis treści/Content

  1. Adam Czarnota, Filip Cyuńczyk, Karol Kuźmicz
   Wstęp

  2. ARTYKUŁY

  3. Piotr Eckhardt
   Przestrzeń i architektura jako obraz doktryny politycznej. Przykład państw socjalistycznych
  4. Michał Śliwa
   Poznawanie dziejów myśli politycznej w procesie edukacji obywatelskiej i prawnej
  5. Roman Andrzej Tokarczyk
   Zakresy przedmiotu Historia myśli politycznej i prawnej i przedmiotu Jurysprudencja oraz ich komparatystyka
  6. Maria Szyszkowska
   Klasyfikacja teorii prawa naturalnego oraz jego wpływ na świadomość społeczeństwa
  7. Ryszard Skarzyński
   System prawa i wykładnia doktryny prawa
  8. Maria Zmierczak
   Czy stosunek do prawa rzymskiego jest miarą kultury prawnej? Rozważania na przykładzie III Rzeszy
  9. Marek Maciejewski
   Polscy uczeni prawnicy międzywojenni o ustroju i prawie Trzeciej Rzeszy
  10. Władysław T. Kulesza
   Instytucje demokracji bezpośredniej w państwach autorytarnych w międzywojennej Europie
  11. Andrzej Sylwestrzak
   Herbert L. A. Hart – pozytywizm umiarkowany
  12. Piotr Kimla
   Umowa społeczna współcześnie
  13. Włodzimierz Gogłoza
   Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy angloamerykańskiej kultury prawnej
  14. Michał Urbańczyk
   Idea godności człowieka w amerykańskiej kulturze i doktrynie prawnej
  15. Marcin Niemczyk
   Kultura budowana słowami. Kilka uwag o związkach myśli politycznoprawnej z retoryką klasyczną
  16. Anna Ceglarska
   Wpływy orientalne na myśl polityczną starożytnej Grecji
  17. Karol Kuźmicz
   Francuskie utopie oświeceniowe jako wyraz kultury politycznej i prawnej swoich czasów
  18. Rafał Kania
   Polityka jako czynnik kształtujący prawo i kulturę prawną na przykładzie instytucji sądu pokoju w poglądach Wincentego Hipolita Gawareckiego
  19. Mikołaj Tarkowski
   Koncepcje przynależności Wileńszczyzny i kultura dyskusji na forum obrad Sejmu Wileńskiego od 4 lutego do 1 marca 1922 r.
  20. Paweł Błażejczyk
   Kultura budowana słowami. Kilka uwag o związkach myśli politycznoprawnej z retoryką klasyczną
  21. Anna Korzeniewska-Lasota, Michał Lasota
   Leona Chajna poglądy na wymiar sprawiedliwości
  22. Marcin Kazimierczuk
   Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych w aspekcie normatywnym oraz myśli politycznej w Polsce Ludowej do 1980 r.
  23. Ewa Kozerska
   Papież Franciszek o prawie


  24. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

  25. Krzysztof Szczygielski
   M. Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, 344 strony


  26. SPRAWOZDANIA
  27. Karol Łopatecki
   Ćwierćwiecze Komisji Lituanistycznej. Pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego (Warszawa 27-28 września 2016 r.)
  28. Krzysztof Szczygielski
   I Szczecińska Konferencja Romanistyczna pt. „Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki” Szczecin 18-20 września 2015 r
  29. Krzysztof Szczygielski
   Konferencja „Znaczenie ustawodawstwa Justyniana w kształtowaniu europejskiej kultury prawnej. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza” Białystok 21-22 maja 2015 r.

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 26 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016System prawa i wykładnia doktryny prawaSkarzyński, Ryszard--
2016Klasyfikacja teorii prawa naturalnego oraz jego wpływ na świadomość społeczeństwaSzyszkowska, Maria--
2016Zakresy przedmiotu Historia myśli politycznej i prawnej i przedmiotu Jurysprudencja oraz ich komparatystykaTokarczyk, Roman Andrzej--
2016Poznawanie dziejów myśli politycznej w procesie edukacji obywatelskiej i prawnejŚliwa, Michał--
2016Przestrzeń i architektura jako obraz doktryny politycznej. Przykład państw socjalistycznychEckhardt, Piotr--
2016WstępCzarnota, Adam; Cyuńczyk, Filip; Kuźmicz, Karol--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 26 z 26