REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5739
Tytuł: Klasyfikacja teorii prawa naturalnego oraz jego wpływ na świadomość społeczeństwa
Inne tytuły: Classification of the theories of natural law and its impact on public awareness
Autorzy: Szyszkowska, Maria
Słowa kluczowe: natural law
public awareness
justice
society
human being
philosophy of law
prawo naturalne
świadomość
sprawiedliwość
społeczeństwo
człowiek
filozofia prawa
Data wydania: 2016
Data dodania: 18-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 15, Z. 2, 2016, s. 55-60
Abstrakt: As the Author of this article demonstrates, natural law is the subject of research by many different sciences, especially by the philosophy of law. Natural law affects public awareness. Classification of the theories of natural law is based on the sources of this law, including the theory of variation and immutability of natural law. Grotius developed the concept of natural law and with it laid the foundations for international law. Not all saw this as being for the good, voicing opinion that natural law was of an immoral character.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
E-mail: mariaszyszkowska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5739
DOI: 10.15290/mhi.2016.15.02.05
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, tom XV, Z. 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.