REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5694
Tytuł: Ernst Cassirer i Nelson Goodman: konstruktywna siła symbolizacji kulturowych
Inne tytuły: Ernst Cassirer and Nelson Goodman: constructive power of cultural symbolisations
Autorzy: Tarnowski, Józef
Słowa kluczowe: categorisation
denotation
exemplification
expression
symbol
symbolisation
meaning
denotacja
egzemplifikacja
ekspresja
kategoryzacja
symbol
symbolizacja
znaczenie
Data wydania: 2016
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 28/2, 2016, s. 52-63
Abstrakt: According to Ernst Cassirer’s views expressed in Philosophy of Symbolic Forms and Essay on Man a man is ‘a symbolic animal’, which means that: /1/ every meaning is symbolic, /2/ symbolisation creates the world but it does not reflect it, /3/ symbolisations are not individual but cultural, /4/ culture consists of ‘symbolic forms’, i.e., science, common sense, religion, magic, language and art, which create the world in different ways. Nelson Goodman in Languages of Art and Ways of Worldmaking developed Cassirer’s view towards more radical epistemological pluralism and changed his semiotic assumption. Cassirer accepted Frege’s understanding of symbolisation as a relation between three elements: a symbol, its meaning and a denoted object. For Goodman symbolisation is a two-element relation: between a symbol and an object, without the category of meaning. Symbols can denote or exemplify or refer to objects in complex and indirect ways. The paper aims to address the problem of the efficiency of that categorisation.
Afiliacja: Uniwersytet Gdański
URI: http://hdl.handle.net/11320/5694
DOI: 10.15290/idea.2016.28.2.04
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2016, XXVIII/2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.