REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5598
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorŁapińska, Katarzyna-
dc.contributor.authorMańczuk, Małgorzatapl
dc.date.accessioned2017-06-12T13:31:00Z-
dc.date.available2017-06-12T13:31:00Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, z. 21, 2016, s. 123-136pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/5598-
dc.description.abstractThe paper presents the legal possibilities of public participation in carrying out the process of sentencing. It is based on Polish regulations and the regulations of other European countries i.e. those of France, England and Wales, and Germany. The aforementioned models shall be examined taking into account accessibility, effectiveness and overall aim of the respective regulations involved. The paper shows that entrusting third-sector organizations with some responsibilities in carrying out the sentencing process, could bring measurable benefits for the convicted as well as for society.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2pl
dc.subjectpublic participationpl
dc.subjectsocial factorpl
dc.subjectcriminal proceedingspl
dc.subjectcarrying out the sentencepl
dc.subjectudział społeczeństwapl
dc.subjectczynnik społecznypl
dc.subjectpostępowanie karnepl
dc.subjectwykonywanie karypl
dc.titleUdział społeczeństwa w polskim postępowaniu wykonawczym – z uwzględnieniem wybranych regulacji państw europejskichpl
dc.title.alternativePublic Participation in Polish Executive Proceedings in View of Selected European Regulationspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2016.21.09-
dc.description.EmailKatarzyna Łapińska: k.aramowicz@wp.plpl
dc.description.EmailMałgorzata Mańczuk: malgorzata.manczuk@wp.plpl
dc.description.AffiliationKatarzyna Łapińska - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.AffiliationMałgorzata Mańczuk - Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesCooke R., Is the Privatised Probation Service Working?, http://www.seven-resourcing.com/criminal-justice/news/privatised-probation-service-working/.pl
dc.description.referencesFenton S., Watchdog criticises Government’s privatisation of probation services, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/national-audit-office-watchdog-savages-governments-disastrous-privatisation-of-probation-services-a7010496.html.pl
dc.description.referencesFitzgibbon W., Lea J., Defending probation: Beyond privatisation and security, “European Journal of Probation” 2014, Vol. 6(1), ejp.sagepub.com.pl
dc.description.referencesGiętkowski R., (w:) R.A. Stefański (red.), Kodeks karny, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesHerzog-Evans M., French third sector participation in probation and reentry: Complementary or competitive?, “European Journal of Probation” 2014, Vol. 6(1), ejp.sagepub.com.pl
dc.description.referencesJanus-Dębska A., Praca na rzecz społeczności lokalnej w wybranych krajach europejskich, „Probacja” 2013, nr IV.pl
dc.description.referencesJanus-Dębska A., Uwarunkowania efektywnego wykonywania kary ograniczenia wolności, „Probacja” 2014, nr III.pl
dc.description.referencesJanus-Dębska A., Współpraca kuratorów sądowych z osobami organizującymi i nadzorującymi prace skazanych w ramach kary ograniczenia wolności w świetle badań własnych, „Probacja” 2015, nr III.pl
dc.description.referencesKiełtyka A., Ważny A., Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesLudlow A., Transforming Rehabilitation: What lessons might be learned from prison privatisation?, “European Journal of Probation” 2014, Vol. 6(1), ejp.sagepub.com.pl
dc.description.referencesMerrick R., Privatisation of probation services branded a failure by two watchdog inspections, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/prison-privatisation-chris-grayling-probation-services-watchdog-criticism-government-failure-a7344361.html.pl
dc.description.referencesNowak B., Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 10.pl
dc.description.referencesOrnowska A., „Pot zamiast odsiadki”: Dylematy związane z wprowadzeniem do niemieckiego porządku prawnego elementów kary pracy społecznie użytecznej i próby ich przezwyciężenia (część I), „Probacja 2014”, nr I.pl
dc.description.referencesOrnowska A., „Pot zamiast odsiadki”: Dylematy związane z wprowadzeniem do niemieckiego porządku prawnego elementów kary pracy społecznie użytecznej i próby ich przezwyciężenia (część II), „Probacja” 2014, nr II.pl
dc.description.referencesPolitowicz K. A., O potrzebie i sposobach rozszerzania bazy dla wykonywania pracy społecznie użytecznej po nowelizacji kodeksu karnego, „Probacja” 2015, nr III.pl
dc.description.referencesPostulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wydanie III, Lex 2016,pl
dc.description.referencesPostulski K., Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Lex 2016.pl
dc.description.referencesPostulski K., Zmiany w wykonywaniu kary ograniczenia wolności, „Probacja” 2011, nr III.pl
dc.description.referencesSzymanowski T., (w:) T. Szymanowski, Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998.pl
dc.description.referencesTravis A., Liz Truss calls for rapid completion of probation privatisation review, „The Guardian”, 06.12.2016, https://www.theguardian.com/society/2016/dec/06/liz-truss-calls-rapid-completion-probation-privatisation-review.pl
dc.description.referencesTravis A., Privatisation of probation service has left public at greater risk – report, „The Guardian”, 15.12.2016, https://www.theguardian.com/society/2016/dec/15/probation-privatisation-public-greater-risk-report-glenys-stacey.pl
dc.description.pages123-136pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_K_Lapinska_M_Manczuk_Udzial_spoleczenstwa_polskim_postepowaniu_wykonawczym.pdf217,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.