REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5290
Tytuł: Руськi апелятивнi запозичення в основах польських прiзвищ мешканцiв Дрогобича к. XVIII–поч. ХIХ ст.
Inne tytuły: Ruthenian appellative borrowings in the basis of Polish surnames of Polish-Ukrainian borderlands at the end of 17th – the beginning of 19th centuries
Autorzy: Abuzarowa, Marta
Słowa kluczowe: антропонiмiя
польсько-українське прикордоння
апелятивнi запозичення
Data wydania: 2016
Data dodania: 20-mar-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 16, 2016, s. 135-147
Abstrakt: The aim of the article is to identify Ruthenian appellative borrowings in the Polish language, derived from the basis of Polish surnames of Drohobych – one of the prominent cities of Polish-Ukrainian borderlands. Given the location of the city, it was home to some of the most visible linguistic changes, influences, and depositions in particular infiltration of Ruthenian appellatives into Polish language during XVII–XIX centuries.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii. Instytut Filologii Rosyjskiej
E-mail: stetsula@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5290
DOI: 10.15290/sw.2016.16.10
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2016, tom 16

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)