REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5193
Tytuł: Zaczarowany umysł w odczarowanej rzeczywistości. Rzecz o irytacji młodego pedagoga
Inne tytuły: Enchanted mind in disenchanted reality. The thing about the annoyance of a young educator
Autorzy: Nawrocki, Radosław
Słowa kluczowe: irytacja
młody naukowiec
uniwersytet
neoliberalizm
irritation
young researcher
university
neoliberalism
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 2(6), s. 61-73
Abstrakt: W niniejszym tekście autor podejmuje się refleksji dotyczącej sytuacji młodego pracownika naukowego w zakresie pedagogiki. Podstawą podjętej narracji jest sondaż diagnostyczny przeprowadzony wśród wspomnianej grupy młodych naukowców, obejmujący takie kwestie, jak: doświadczenia młodych pedagogów dotyczące ich pracy akademickiej; ocena systemu organizacji pracy na uczelniach; propozycje zmian, które miałyby wzbogacić kulturę pracy akademickiej wśród młodych pedagogów naukowców. Teza organizująca tekst dotyczy irytacji, jaką odczuwają młodzi naukowcy, a która wynika z ambiwalentnych doświadczeń związanych z kulturą pracy naukowej, jakiej doświadczają oni na co dzień. Autor zastanawia się, czy irytacja ta może być doświadczeniem rozumnym, konstruktywnym i emancypacyjnym.
In this text, the author reflects upon the situation of a young researcher in the field of education. The basis of the narration is a diagnostic survey conducted among young researchers. The survey includes such issues as: the experience of young educators in their academic work; the assessment of the work organization system at the universities; the proposals for changes that would enrich academic culture of work among young scientists. The thesis organizing the text concerns irritation that young scientists feel every day, which results from ambivalent experience connected with the culture of scientific work. The author wonders whether the annoyance may be a wise, constructive and emancipatory experience.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: radnaw1@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5193
DOI: 10.15290/parezja.2016.06.05
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons