REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5132
Tytuł: Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VI, Vyskupo Ignoto Jokûbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m. , oprac. Vytautas Jogėla, Katalikų Akademija, Vilnius 2001, ss. 943+XVI.
Inne tytuły: Źródla do dziejów Litwy, t. VI, Wizytacja dekanatu kowieńskiego z 1782 r. przeprowadzona przez biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego, oprac. Vytautas Jogėla, Katalikų Akademija, Vilnius 2001, ss. 943+XVI.
Autorzy: Kasabuła, Tadeusz
Data wydania: 2003
Data dodania: 7-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 2, 2003, s. 155-161
URI: http://hdl.handle.net/11320/5132
DOI: 10.15290/rtk.2003.02.14
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2003, tom II
Varia (KTK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_2_2003_T.Kasabuła_rec_Lietuvos_istorijos_saltiniai_t_VI.pdf764,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.