REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4971
Tytuł: Zagadnienie praw kobiet na łamach „Kobiety i Życia” (1970–1989)
Inne tytuły: The Issue of Women's Rights in “Kobieta i Życie” (1970–1989)
Autorzy: Ćwik, Urszula
Słowa kluczowe: prawa kobiet
prasa kobieca
Polska Rzeczpospolita Ludowa
propaganda
„Kobieta i Życie”
równouprawnienie
women’s rights
women’s press
Communist era
propaganda
equality
Data wydania: 2016
Data dodania: 10-sty-2017
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 66-83
Abstrakt: Prawa kobiet, rozumiane jako uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach, w niektórych regionach są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje oraz zachowania, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane. Wynika to z kilku czynników, m.in. religijnych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych czy prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z prawami kobiet, publikowanej na łamach „Kobiety i Życia” – jednego z najpopularniejszych czasopism kobiecych okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po 1970 r. i objęciu stanowiska redaktor naczelnej przez Barbarę Sidorczuk na łamach „Kobiety i Życia” coraz częściej poruszana była problematyka statusu społecznego kobiet oraz ich uprawnień w różnych dziedzinach życia publicznego. Poprzez metodę analizy zawartości prasy autorka stara się przede wszystkim, odpowiedzieć na pytanie: Jak często w publikowanych materiałach prasowych pojawiały się zagadnienia związane z prawami kobiet?
The term “women's rights” should be understood as the power and freedom enjoyed by women in society. In some countries, women's rights are supported by law and local custom, while in others they are ignored and violated. This is due to several factors: religious, social, cultural, economic or legal. The aim of this article is to present the issues of women's rights published in “Kobieta i Życie” magazine in the years 1970–1989. “Kobieta i Życie” was one of the most popular women's magazines in the Polish People's Republic. The magazine was addressed to the female intelligentsia living in cities. In 1970 Barbara Sidorczuk became the managing editor and the magazine’s thematic focus shifted to the themes of social status of women, improving qualifications and their rights in various fields of social life. By applying the method of analysis of the work the author of this article attempted to answer the following questions: How often did press materials address issues of women’s rights? What privileges were mentioned most often?
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: mgr Urszula Ćwik – Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz administracji na Uniwersytecie w Białymstoku. Doktorantka Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z szeroko pojętą kwestią kobiecą, prasą, historią Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ról społecznych kobiet w świetle „Kobiety i Życia”. Autorka publikacji dotyczących zagadnień związanych z pozycją kobiet w okresie PRL, m.in.: "Miejsce kobiet w przestrzeni publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do lat siedemdziesiątych (w świetle „Kobiety i Życia” i „Filipinki”)" [w:] Studia Podlaskie, tom XXII, Białystok 2014; "O feminizmie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świetle prasy kobiecej (na przykładzie „Kobiety i Życia”)", [w:] Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, D. Maj, Lublin 2015; "Praca zawodowa kobiet w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na łamach „Kobiety i Życia” (lata 1956–1980)" [w:] "Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje", tom II, red. J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2016. Członek stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4971
DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.04
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1(1)_2016_U_Cwik_Zagadnienie_praw_kobiet_na_lamach_Kobiety_i_Zycie.pdf258,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons