REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4971
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorĆwik, Urszula-
dc.date.accessioned2017-01-10T13:52:22Z-
dc.date.available2017-01-10T13:52:22Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationCzasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(1), 2016, s. 66-83pl
dc.identifier.issn2451-3539-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/4971-
dc.description.abstractPrawa kobiet, rozumiane jako uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach, w niektórych regionach są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje oraz zachowania, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane. Wynika to z kilku czynników, m.in. religijnych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych czy prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z prawami kobiet, publikowanej na łamach „Kobiety i Życia” – jednego z najpopularniejszych czasopism kobiecych okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po 1970 r. i objęciu stanowiska redaktor naczelnej przez Barbarę Sidorczuk na łamach „Kobiety i Życia” coraz częściej poruszana była problematyka statusu społecznego kobiet oraz ich uprawnień w różnych dziedzinach życia publicznego. Poprzez metodę analizy zawartości prasy autorka stara się przede wszystkim, odpowiedzieć na pytanie: Jak często w publikowanych materiałach prasowych pojawiały się zagadnienia związane z prawami kobiet?pl
dc.description.abstractThe term “women's rights” should be understood as the power and freedom enjoyed by women in society. In some countries, women's rights are supported by law and local custom, while in others they are ignored and violated. This is due to several factors: religious, social, cultural, economic or legal. The aim of this article is to present the issues of women's rights published in “Kobieta i Życie” magazine in the years 1970–1989. “Kobieta i Życie” was one of the most popular women's magazines in the Polish People's Republic. The magazine was addressed to the female intelligentsia living in cities. In 1970 Barbara Sidorczuk became the managing editor and the magazine’s thematic focus shifted to the themes of social status of women, improving qualifications and their rights in various fields of social life. By applying the method of analysis of the work the author of this article attempted to answer the following questions: How often did press materials address issues of women’s rights? What privileges were mentioned most often?pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecychpl
dc.subjectprawa kobietpl
dc.subjectprasa kobiecapl
dc.subjectPolska Rzeczpospolita Ludowapl
dc.subjectpropagandapl
dc.subject„Kobieta i Życie”pl
dc.subjectrównouprawnieniepl
dc.subjectwomen’s rightspl
dc.subjectwomen’s presspl
dc.subjectCommunist erapl
dc.subjectpropagandapl
dc.subjectequalitypl
dc.titleZagadnienie praw kobiet na łamach „Kobiety i Życia” (1970–1989)pl
dc.title.alternativeThe Issue of Women's Rights in “Kobieta i Życie” (1970–1989)pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/cnisk.2016.01.01.04-
dc.description.Biographicalnotemgr Urszula Ćwik – Absolwentka stosunków międzynarodowych oraz administracji na Uniwersytecie w Białymstoku. Doktorantka Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z szeroko pojętą kwestią kobiecą, prasą, historią Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ról społecznych kobiet w świetle „Kobiety i Życia”. Autorka publikacji dotyczących zagadnień związanych z pozycją kobiet w okresie PRL, m.in.: "Miejsce kobiet w przestrzeni publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do lat siedemdziesiątych (w świetle „Kobiety i Życia” i „Filipinki”)" [w:] Studia Podlaskie, tom XXII, Białystok 2014; "O feminizmie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świetle prasy kobiecej (na przykładzie „Kobiety i Życia”)", [w:] Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, D. Maj, Lublin 2015; "Praca zawodowa kobiet w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na łamach „Kobiety i Życia” (lata 1956–1980)" [w:] "Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje", tom II, red. J. Chłosta-Zielonka, Olsztyn 2016. Członek stowarzyszenia Instytutu Studiów Kobiecych.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesIwaszkiewicz N., Kobiety w drugim gatunku, „Kobieta i Życie” 1985, nr 27.pl
dc.description.referencesKlonowska A., Polityka rodzinna, „Kobieta i Życie” 1980, nr 9.pl
dc.description.referencesM. B., Kłopoty z awansem, „Kobieta i Życie” 1973, nr 7.pl
dc.description.referencesMetelska A., Mongołki i równouprawnienie, „Kobieta i Życie” 1983, nr 11.pl
dc.description.referencesNajpierw pomyśl, później wnieś pozew, „Kobieta i Życie” 1972, nr 44.pl
dc.description.referencesPińska M., Prawa dla „większej połowy”, „Kobieta i Życie” 1970, nr 26.pl
dc.description.referencesPolityka rodzinna, „Kobieta i Życie” 1980, nr 9.pl
dc.description.referencesRozwód w sądzie, „Kobieta i Życie” 1980, nr 8.pl
dc.description.referencesSandecka L., Nieprzystosowani, „Kobieta i Życie” 1975, nr 44.pl
dc.description.referencesSidorczuk B., Awanse, „Kobieta i Życie” 1965, nr 3.pl
dc.description.referencesSidorczuk B., Ławy poselskie nie tylko dla mężczyzn, „Kobieta i Życie” 1985, nr 26.pl
dc.description.referencesSochacka D., Prawdziwy awans (notatki z NRD), „Kobieta i Życie” 1970, nr 5.pl
dc.description.referencesSzczepuła B., Bunt kobiet, „Kobieta i Życie” 1981, nr 17.pl
dc.description.referencesZa i przeciw ustawie, „Kobieta i Życie” 1974, nr 13.pl
dc.description.referencesAdamski F., Konflikty małżeńskie i ich źródła na łamach „Kobiety i Życia”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1978, nr 1 (75), ISSN 0555-0025.pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Kobieta w Polsce, Warszawa: Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni, 1985.pl
dc.description.referencesHajdo M., Wizerunek kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948–1956, „Dzieje Najnowsze” 2006, nr 3, ISSN 0419-8824.pl
dc.description.referencesHosken F. P., Toward a Definition of Women’s Human Rights, „Human Rights Quarterely” 1981, vol. 3, No. 2, ISSN 0275-0392.pl
dc.description.referencesKurzynowski A., Aktywność zawodowa kobiet w 40-leciu PRL [w:] Kobiety polskie, red. Elżbieta Konecka, Warszawa: Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”, 1986, ISBN 8305116247.pl
dc.description.referencesMadeyska J., Uprawnienia kobiety pracującej, Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1986, ISBN 83-219-0330-4.pl
dc.description.referencesMarkowska D., Rola kobiety w polskiej rodzinie [w:] Kobiety polskie, red. Elżbieta Konecka, Warszawa: Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”, 1986, ISBN 8305116247.pl
dc.description.referencesMazur M., O człowieku tendencyjnym: obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, ISBN 978-83-227-2989-2.pl
dc.description.referencesPropaganda Polski Ludowej, oprac. Paweł Kowalski [et al.], Łódź: Instytut Pamięci Narodowej KŚZPNP, 2007, ISBN 978-83-60464-58-8.pl
dc.description.referencesSokół Z., Kobieta i Życie (1945–2002), „Studia Bibliograficzne Akademii Świętokrzyskiej” 2005, t. 9, ISSN 2449-898X.pl
dc.description.referencesSokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945–1995, Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998, ISBN 83-87288-46-2.pl
dc.description.referencesSokół Z., Wizerunki kobiet na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” w latach 1946–2002, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, R. 6, ISSN 1897-5496.pl
dc.description.referencesWomen’s Rights Guide, red. C. Dunning, Cambridge MA: Bernard Koteen Office of Public Interest Advising, 2007.pl
dc.description.referencesWójcik G., Emancypacja kobiet w okresie lat 60. i 70. na łamach czasopisma „Kobieta i Życie”, „Kultura Popularna” 2014, nr 2 (40), ISSN 1644-8340.pl
dc.description.pages66-83pl
dc.identifier.eissn2543-7011pl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2016, nr 1(1)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1(1)_2016_U_Cwik_Zagadnienie_praw_kobiet_na_lamach_Kobiety_i_Zycie.pdf258,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons