REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4739
Tytuł: Powstanie i rozwój układu przestrzennego Bielska Podlaskiego w XIV-XVIII wieku
Autorzy: Zieleniewski, Jerzy
Data wydania: 1990
Data dodania: 17-lis-2016
Wydawca: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 1, 1990, s. 47-70
Opis: Artykuł jest oparty no pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. Stanisława Alexandrowicza, obronionej w 1961 r. w Instytucie Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Dziękuję doc. dr hab. S. Alexandrowiczowi za naukową opiekę, dr J. Maroszkowi za cenne uwagi, a ks. dr E. Borowskiemu za pomoc w kwerendach archiwalnych w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie n. Bugiem.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4739
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 1990, tom I

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.