REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4485
Tytuł: Apetyt na wiedzę? O perspektywie badania konsumpcjonizmu poznawczego
Inne tytuły: The appetite for knowledge? About the research perspective of cognitive consumerism
Autorzy: Ostrowicka, Helena
Słowa kluczowe: dyspozytyw społeczeństwa wiedzy
uniwersytet
konsumpcjonizm poznawczy
użyteczność wiedzy
dispositif of knowledge society
university
cognitive consumerism
usefulness of knowledge
Data wydania: 2016
Data dodania: 8-wrz-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja, 2016, nr 1(5), s. 26-41
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie perspektywy badania relacji między uniwersytetem a szeroko rozumianym obszarem praktyki w kategoriach konsumpcjonizmu poznawczego, który jest jednocześnie problemem i rozwiązaniem pochodzącym z wnętrza tzw. dyspozytywu społeczeństwa wiedzy. Rozwijam pojęcie dyspozytywu społeczeństwa wiedzy, zaproponowane przez Marka Czyżewskiego, wskazując nowe kategorie analityczne. Uzasadniam heurystyczny i analityczny potencjał badania uniwersytetu, konsumpcji wiedzy naukowej oraz wytwarzania jej „użyteczności” przez pryzmat mechanizmów prawa, dyscypliny i bezpieczeństwa. Istotną część artykułu stanowi refleksja nad imperatywem społeczeństwa wiedzy w warunkach konkurencji rynkowej.
The aim of the article is to present the perspective of the study on the relationship between the university and the wider area of practice in terms of cognitive consumerism, which is both the problem and the solution coming from the interior of the so-called dispositif of knowledge society. I develop the concept of dispositif of knowledge society, proposed by Marek Czyżewski, indicating new analytical categories. I justify heuristic and analytical potential of the research on university, the consumption of scientific knowledge and the production of its “utility” through the prism of law mechanisms, discipline and safety. An important part of the article is a reflection on the imperative of the knowledge society in a competitive market.
Afiliacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
E-mail: hostrowicka@ukw.edu.pl
Sponsorzy: Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu badawczego SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki pt. „Urządzanie uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”, na lata 2015–2019 (DEC-2014/14/E/HS6/00671).
URI: http://hdl.handle.net/11320/4485
DOI: 10.15290/parezja.2016.05.03
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2016, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ostrowicka_Parezja_1_2016.pdf589,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons