REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4371
Tytuł: Культурныя i эстэтычныя аналогii ў раманах Франсуа Рабле “Гарганцюа i Пантагруэль” i Уладзiмiра Караткевiча “Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi”
Inne tytuły: Analogie kulturowe i estetyczne w powieści „Gargantua i Pantagruel” Fran¸cois Rabelais i „Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi” Uładzimira. Karatkiewicza
Cultural and aesthetic analogy in the novels “Gargantua and Pantagruel” by F. Rabelais and “Christ Has Landed in Grodno” by U. Karatkievich
Autorzy: Лаппо, Марыя
Słowa kluczowe: literackiej recepcji
groteskowe
komiczne kultury
ucztowania motyw
utopia
demokratyzacja języka
renesansowy humanizm
postmodernizm
reception
grotesque
comic culture
feasting motive
democratization of language
renaissance humanism
postmodernism
Data wydania: 2015
Data dodania: 5-sie-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 7, 2015, s. 239-249
Abstrakt: W artykule analizowane są chwyty literackie (groteska, parodia), motywy (uczty, utopijny opis idealnej społeczności), tendencje (wykorzystanie kultury śmiechu, rubasznego języka), obecne w powieściach „Gargantua i Pantagruel” F. Rabelais i „Chrystus wylądował w Grodnie” białoruskiego pisarza U. Karatkiewicz. Podkreślono związek obu utworów z systemem światopoglądowym o nazwie humanizm renesansowy, a w przypadku Karatkiewicza także z postmodernizm, o który spierają się przedstawiciele różnych szkół literaturoznawczych.
The article describes general methods (grotesque, parody), motives (feasting, utopian description), tendencies (appealing to comic culture, democratization of language) that are present in the novels “Gargantua and Pantagruel” written by F. Rabelais and “Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi” written by U. Karatkievich. Much attention is given to F. Rable’s novel reception by U. Karatkievich. Also it is considered the novels correlation with renaissance humanism and postmodernism, because different scientists have different points of views about what literary movements which the novels can be referred to. Key words: reception, grotesque, comic culture, feasting motive, utopia, democratization of language, renaissance humanism, postmodernism.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4371
DOI: 10.15290/bb.2015.07.16
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2015, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BBtom7_Lappo_M.pdf220,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.