REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4325
Tytuł: Jeszcze o pinkasie kahału w Boćkach i udziale Żydów w gospodarce propinacyjnej (głos w dyskusji)
Inne tytuły: More about the Pinkas of the Kahal in Boćki and the Participation of Jews in the Production and Retail of Liquor (Comment presented in the discussion)
Autorzy: Horn, Maurycy
Data wydania: 1989
Data dodania: 11-lip-2016
Wydawca: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 2, 1989, s. 82-83
Abstrakt: The Boćki pink as has special importance for the history of the Jewish community from the end of the 18th century. It is strongly recommended to publish the pinkas (characterized with insight by Shmuel A. Arthur Cygielman) in „Błeter far Geszichte" in Hebrew, with Polish and English commentaries. With reference to Jakub Goldberg's paper it should be noticed that the function of Jewish innkeepers was more than inducing heavy drinking since the inns were also scenes of services, culture and entartainment, as well as social and political activities.
Opis: 500 lat osadnictwa żydowskiego na Podlasiu. Materiały z konferencji międzynarodowej, Białystok, 14 - 17 września 1987 r.
500 Years of the Jewish Settlement in Podlasie. Popers From the International Conference, Białystok, September 14 - 17, 1987.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4325
ISSN: 0239-9245
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 1989, tom II

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_2_Horn.pdf2,56 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.