REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8613
Tytuł: Podmiotowość państwa we współczesnym świecie. Globalizacja a sterowność
Inne tytuły: State subjectivity in modern world. Globalization and navigability
Autorzy: Rutkowski, Piotr
Słowa kluczowe: globalization
navigability
world
state
society
globalizacja
sterowność
świat
państwo
społeczeństwo
Data wydania: 2018
Data dodania: 22-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/2, 2018, s. 73-81
Abstrakt: Paper examines place and role of states in the modern world. Firstly the concept of globalization will be shortly analyzed. It is a notion that, especially in the social sciences, has a lot of meanings, because it has many aspects and levels. Author will try to localize the main issues that makes globalization a complex notion. Secondly, problem of paradigm crisis in political science will be presented. Classic meanings of politics and power has been outdated, because of new phenomenons that are consequences of globalization. That means that we should try to look for notions and methods that will help us to understand surrounding world and socio-political sphere, especially when it comes to state, power, politics and international relations. Then the concept of “the art of rule” invented by Jadwiga Staniszkis will be presented. Author will emphasize that this theoretical concept will be helpful in analyzing subjectivity of states in the age of globalization. Then author, basing on this concept, will try to examine the subjectivity of state in modern world. An attempt will be also made to show what is network power and its consequences, point out the subjects that will replace state that is losing its position and think about the future of the states.
Afiliacja: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
URI: http://hdl.handle.net/11320/8613
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_30_2_2018_P_Rutkowski_Podmiotowosc_panstwa_we_wspolczesnym_swiecie.pdf2,75 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.