REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8615
Tytuł: Między episteme i doksa. Polemika z Witoldem Płotką
Inne tytuły: Between episteme and doxa. Discussion with Witold Płotka
Autorzy: Sobota, Daniel Roland
Słowa kluczowe: phenomenology of cognition
W. Płotka
E. Husserl
Lebenswelt
fenomenologia poznania
Data wydania: 2018
Data dodania: 22-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 30/2, 2018, s. 98-106
Abstrakt: The aim of presented article is the discussion with several theses of Witold Płotka's book Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy [Studies in the Phenomenology of Cognition. Transcendental Philosophy of Edmund Husserl and the Problem of Knowledge]. After a short presentation of its main theses, the article subjects them to criticism. It starts with a observation that Husserl's theory of cognition, as reconstructed by Płotka, assumes the primacy of theoretical reason, which results in two major problems: ignoring the ontological assumptions of cognition as such and its life-world context. The introduction of the latter element into the discussion implies radical reconstruction of the phenomenology of cognition in the direction of the phenomenology of life.
Nota biograficzna: Daniel Roland Sobota – dr hab., profesor nadzwyczajny w Zespole Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch monografii: Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie, (Bydgoszcz 2012–2013, t. 1–2), oraz Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch (Warszawa 2017). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego oraz Forum Muenchener Phaenomenologie International e.V.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8615
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2018, XXX/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Idea_30_2_2018_D_R_Sobota_Miedzy_episteme_i_doksa.pdf3,06 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.