REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3928
Tytuł: Semikompatybilizm J. M. Fischera w kontekście alternatywnych możliwości działań
Inne tytuły: J. M. Fischer’s semicompatibilism in the context of alternative possibility of actions
Autorzy: Rojek, Krzysztof
Słowa kluczowe: semicompatibilism
moral responsibility
compatibilism
free will
J. M. Fischer
H. G. Frankfurt
semikompatybilizm
moralna odpowiedzialność
kompatybilizm
wolność woli
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-mar-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27, 2015, s. 177-197
Abstrakt: The article focuses on the question of the problem of moral responsibility in the context of John Martin Fischer semicompatibilism. The issue of the article includes Aristotle, Harry Gordon Frankfurt and others, within which Fischer and Mark Ravizza formulate a counterexample to solve Frankfurt-style case of “Counterfactual Interventer”. The purpose of this article is to show the relationship between the principle of alternative possibilities and the legitimacy of assigning moral responsibility for the decision, act, omission and their consequences. Originality of Fischer and Ravizza solution situates the position of the two philosophers as a particular manifestation of contemporary compatibilism dispute concerning the freedom of the will and the relationship between determinism and autonomy of the person.
Afiliacja: Zakład Filozofii Współczesnej, UMCS
Nota biograficzna: Krzysztof Rojek – magister filozofii, obecnie doktorant w Zakładzie Filozofii Współczesnej UMCS w Lublinie
URI: http://hdl.handle.net/11320/3928
DOI: 10.15290/idea.2015.27.10
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2015, XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
idea27_K.Rojek.pdf268,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.