REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3905
Tytuł: Metoda sceptycka w filozofii Kanta i Husserla
Inne tytuły: The skeptical method in Kant’s and Husserl’s philosophy
Autorzy: Łaciak, Piotr
Słowa kluczowe: phenomenology
criticism
dogmatism
skepticism
suspension of judgment
fenomenologia
krytycyzm
dogmatyzm
sceptycyzm
zawieszenie sądu
Data wydania: 2015
Data dodania: 29-lut-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 27, 2015, s. 5-23
Abstrakt: The article presents Kant’s and Husserl’s philosophy from the point of view of the skeptical method, understood as an attitude of suspending judgment. Both philosophers make a distinction between skepticism and the skeptical method: skepticism comes down to negative dogmatism, while the skeptical method is characterized as a part of the critical procedure because criticism consists in a suspension of judgments (epoché) which we formulate without previous research of their origins and limits. The aim of the article is to indicate analogy between Kant and Husserl with reference to the suspension of judgments. This analogy opens new interpretational possibilities of the phenomenological epoché from the critical perspective.
Afiliacja: Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski
Nota biograficzna: Piotr Łaciak, prof. dr hab., profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3905
DOI: 10.15290/idea.2015.27.01
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2015, XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
idea27_P.Laciak.pdf248,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.