REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3767
Tytuł: Wiedza i aktywność nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich
Inne tytuły: The role of the teacher in creating equal educational opportunities in rural areas
Autorzy: Miko-Giedyk, Justyna
Słowa kluczowe: wyrównywanie szans edukacyjnych
nauczyciel
środowisko wiejskie
equalizing educational opportunities
teacher
rural area
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-lut-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN , 2015, nr 2(4), s. 118-133
Abstrakt: W artykule przedstawiona została problematyka działalności nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze środowisk wiejskich. Podstawą rozważań są badania empiryczne przeprowadzone w szkołach wiejskich zlokalizowanych w powiecie kieleckim. Teoretyczną podstawą badań jest pedagogika emancypacyjna, zaś w jej obrębie, emancypacyjna teoria edukacji w ujęciu M. Czerepaniak-Walczak. Wyniki badań ukazały niedostateczną wiedzę nauczycieli pracujących na wsi na temat nierówności edukacyjnych, istniejących w ich środowisku czynników utrudniających edukację dzieci i młodzieży oraz możliwości ich niwelowania. Przyczyną tego stanu rzeczy może być to, że polscy nauczyciele nie są odpowiednio przygotowani na podjęcie wielu nowych problemów i wyzwań.
The article discusses the actions of teachers aimed at equalizing educational opportunities of students from rural areas. The analysis relies on the empirical research conducted in the rural schools located in Kielce County. The article is based on the pedagogy of emancipation, and within this pedagogy, on the emancipation theory of education presented by M. Czerepaniak-Walczak. The results of the research showed insufficient knowledge of the teachers working in the country, regarding educational inequalities, the existence of factors impeding education of children and youth, as well as the possibilities to reduce these disparities. The reason for such a situation might be the fact that Polish teachers are not appropriately prepared to face many new problems and challenges.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: jumiko@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3767
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.09
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miko-Giedyk__Parezja_2_2015.pdf760,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons