REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3754
Tytuł: Równi i równiejsi. Kompetencja komunikacyjna i edukacyjne paradoksy
Inne tytuły: The Equal and the More Equal. Communicative Competence and Educational Paradoxes
Autorzy: Dąbrowska, Anna
Słowa kluczowe: kompetencja komunikacyjna
kompetencja językowa
nierówność
komunikacja językowa
communicative competence
linguistic competence
inequality
linguistic communication
Data wydania: 2015
Data dodania: 27-sty-2016
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 26-48
Abstrakt: Kompetencja komunikacyjna to umiejętność stosownego użycia języka w każdej sytuacji komunikacyjnej. Poza kompetencją językową, dzięki której użytkownik potrafi tworzyć poprawne gramatycznie i słownikowo wypowiedzi, obejmuje również wiedzę kulturową odnoszącą się do realiów kręgu cywilizacyjnego, w którym używa się określonego języka. Wysoka kompetencja komunikacyjna jest ważnym składnikiem prezentacji nadawcy komunikatu, wzbogaca i ułatwia kontakty interpersonalne oraz pozwala na pełniejsze korzystanie z wiedzy zgromadzonej w języku przez daną wspólnotę kulturową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest kompetencja komunikacyjna oraz przedstawiono przykłady praktyki edukacyjnej, które w wątpliwość podają wspierającą rolę szkoły w rozwijaniu umiejętności językowych dzieci.
Communicative competence is the ability to use language adequately in each communicative situation. Apart from linguistic competence, which allows the user to build grammatically and semantically correct utterances, it also includes cultural knowledge relating to the social context, in which language is used. A high level of communicative competence is an important element of the presentation of the message sender, which enhances and facilitates interpersonal contacts and enables a more extensive use of the knowledge accumulated in the language by the cultural community. The purpose of this article is to define communicative competence and to provide examples of educational practice which question the supportive role of schools in developing children’s language skills.
Afiliacja: Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
E-mail: steelon@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3754
DOI: 10.15290/parezja.2015.04.03
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons