REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3754
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDąbrowska, Anna-
dc.date.accessioned2016-01-27T10:17:08Z-
dc.date.available2016-01-27T10:17:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2(4), s. 26-48pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3754-
dc.description.abstractKompetencja komunikacyjna to umiejętność stosownego użycia języka w każdej sytuacji komunikacyjnej. Poza kompetencją językową, dzięki której użytkownik potrafi tworzyć poprawne gramatycznie i słownikowo wypowiedzi, obejmuje również wiedzę kulturową odnoszącą się do realiów kręgu cywilizacyjnego, w którym używa się określonego języka. Wysoka kompetencja komunikacyjna jest ważnym składnikiem prezentacji nadawcy komunikatu, wzbogaca i ułatwia kontakty interpersonalne oraz pozwala na pełniejsze korzystanie z wiedzy zgromadzonej w języku przez daną wspólnotę kulturową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest kompetencja komunikacyjna oraz przedstawiono przykłady praktyki edukacyjnej, które w wątpliwość podają wspierającą rolę szkoły w rozwijaniu umiejętności językowych dzieci.pl
dc.description.abstractCommunicative competence is the ability to use language adequately in each communicative situation. Apart from linguistic competence, which allows the user to build grammatically and semantically correct utterances, it also includes cultural knowledge relating to the social context, in which language is used. A high level of communicative competence is an important element of the presentation of the message sender, which enhances and facilitates interpersonal contacts and enables a more extensive use of the knowledge accumulated in the language by the cultural community. The purpose of this article is to define communicative competence and to provide examples of educational practice which question the supportive role of schools in developing children’s language skills.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectkompetencja komunikacyjnapl
dc.subjectkompetencja językowapl
dc.subjectnierównośćpl
dc.subjectkomunikacja językowapl
dc.subjectcommunicative competencepl
dc.subjectlinguistic competencepl
dc.subjectinequalitypl
dc.subjectlinguistic communicationpl
dc.titleRówni i równiejsi. Kompetencja komunikacyjna i edukacyjne paradoksypl
dc.title.alternativeThe Equal and the More Equal. Communicative Competence and Educational Paradoxespl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2015.04.03-
dc.description.Emailsteelon@wp.plpl
dc.description.AffiliationWydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawskipl
dc.description.referencesAustin J. L., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przekł. B. Chwedeńczuk, PWN, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesBernstein B., Odtwarzanie kultury, przekł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, PIW, Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesBielecka-Prus J., Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, PWN, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesBochno E., Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesEriksen T. H., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przekł. G. Sokół, PIW, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesGórnikowska-Zwolak E., Język ojczysty – zaniedbany obszar wychowania, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 2.pl
dc.description.referencesGrabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.pl
dc.description.referencesHymes D., Socjologia i etnografia mówienia, przekł. K. Biskupski, [w:] Język i społeczeństwo, M. Głowiński (red.), Czytelnik, Warszawa 1980.pl
dc.description.referencesKlus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesKurcz I., Dwujęzyczność a język globalny, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań – Kalisz 2009.pl
dc.description.referencesLevi-Strauss C., Kultura i język, przekł. J. Trznadel, [w:] Antropologia słowa, G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesLyons J., Semantyka, t. 2, przekł. A. Weinsberg, PWN, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesMagdulka i cały świat. Rozmowa biograficzna z Witoldem Kieżunem przeprowadzona przez Roberta Jarockiego, ISKRY, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesMarcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, PWN, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesNowy słownik gwary uczniowskiej, H. Zgółkowa (red.), Europa, Wrocław 2004.pl
dc.description.referencesOng W. J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł. J. Japola, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesPuzynina J., Język w życiu społecznym i rodzinnym, „Poradnik Językowy” 1996, październik, z. 8.pl
dc.description.referencesRavitch D., Testy precz ze szkół!, „Gazeta Wyborcza” z 6-7 grudnia 2014 r.pl
dc.description.referencesSawicka G., Konwencja a kompetencja komunikacyjna, [w:] Język w komunikacji (1), G. Habrajska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2001.pl
dc.description.referencesSkudrzykowa A., Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.pl
dc.description.referencesSmółka L., Kompetencja komunikacyjna dzieci sześcio-siedmioletnich, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesWarchala J., Myszka to manipulator stołokulotoczny, „Dziennik. Gazeta Prawna” z 16-18 stycznia 2015 r.pl
dc.description.referencesWarchala J., Skudrzyk A., Kultura piśmienności młodego pokolenia, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2010.pl
dc.description.referencesWittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przekł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesZ badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci, B. Bokus, M. Haman (red.), Energeia, Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesŻytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań językowych trzecioklasistów, CKE, Warszawa 2010.pl
dc.description.referenceshttp://www.operon.pl/wyniki_ogolnopolskie_probny_sprawdzian_szostoklasisty.pl
dc.description.referenceshttp://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/wstepna_informacja_o_wynikach/2014/20140616_GIMNAZJUM_Wst%C4%99pna_informacja_o_wynikach_2014r.pdf.pl
dc.description.referenceshttp://www.bc.ore.edu.pl/Content/232/Tom+2+J%C4%99zyk+polski+w+szkole+podstawowej%2C+gimnazjum+i+liceum.pdf.pl
dc.description.pages26-48pl
dc.description.issue2(4)-
dc.description.firstpage26-
dc.description.lastpage48-
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2015, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons