REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3348
Tytuł: Zastosowanie metody UTA do wspomagania podejmowania decyzji o finansowaniu startupów działalności gospodarczej
Inne tytuły: Application of uta procedure to support decisions concerning start-up financing
Autorzy: Konopka, Paweł
Roszkowska, Ewa
Słowa kluczowe: metoda UTA
dezagregacja preferencji
zbiór referencyjny
wniosek kredytowy
finansowanie startupów
UTA method
disaggregation preference
reference collection
loan application
financing start-ups
Data wydania: 2015
Data dodania: 20-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (75) 2015, s. 138-153
Abstrakt: Powodzenie ekonomiczne inwestycji w sektorze przedsiębiorstw jest obarczone różnymi czynnikami ryzyka. Ocena wniosku o udzielenie kredytu lub dofinansowanie projektu inwestycyjnego jest złożonym problemem, wymagającym wnikliwej i wielokryterialnej analizy. Przy czym zadanie jest jeszcze trudniejsze, gdy dotyczy oceny wniosków przedsiębiorstw dopiero zaczynających swoją działalność. W opracowaniu zaprezentowano autorską propozycję modelu wielokryterialnego oceny wniosków dotacyjnych oraz pożyczkowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą opartą na metodzie UTA (Utility Additive) uwzględniającą trzy kryteria: doświadczenie zawodowe osoby planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej, ocenę biznes planu przedsięwzięcia oraz ocenę dotychczasowej współpracy z bankami wnioskodawcy. Na wstępie opisano zbiór referencyjny będący podzbiorem wariantów decyzyjnych, na którym wyznaczono preporządek zupełny na podstawie wiedzy eksperckiej. Metodę UTA wykorzystano następnie do budowy modelu, który umożliwia ocenę decyzji na całym zbiorze wariantów. Użyteczność modelu została zweryfikowana z wykorzystaniem danych z wniosków pożyczkowych w Funduszu Przyjaznym Przedsiębiorczości działającym w jednym z banków spółdzielczych w województwie podlaskim.
Companies starting their business activity have the opportunity to obtain start-up funding using various financial instruments. Due to the fact that start-ups are new entities without any history of operations, the evaluation of support applications is a difficult task and requires taking into account a large range of expert knowledge. The paper presents a multi-criteria model of evaluation of grant and loan applications submitted by companies commencing business activity, based on the UTA method. This model takes into account three criteria: professional experience of the person planning to start a business, assessment of business plan of the project, and assessment of the applicant's previous cooperation with banks. The usefulness of the model is verified using data from loan applications submitted by borrowers under the Enterprise Friendly Fund, operating in one of the cooperative banks in Podlaskie Voivodeship.
Afiliacja: Paweł Konopka – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Ewa Roszkowska, prof. UwB – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Paweł Konopka: pa_kon@wp.pl
Ewa Roszkowska: erosz@o2.pl
Sponsorzy: Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/03857
URI: http://hdl.handle.net/11320/3348
DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 3(75)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Paweł KONOPKA.pdf597,05 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.