REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3260
Tytuł: Ewolucja sektora bankowego w Unii Europejskiej w latach 2004-2012
Inne tytuły: Evolution of banking sector in European Union in years 2004-2012
Autorzy: Kruszka, Michał
Słowa kluczowe: sektor bankowy
struktura
koncentracja
efektywność
banking sector
structure
concentration
efficiency
Data wydania: 2015
Data dodania: 1-paź-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 19-36
Abstrakt: Kryzys finansowy znacząco wpłynął na funkcjonowanie europejskiego sektora bankowego. Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że wskutek kryzysu zmniejszyły się rozmiary tego komponentu systemu finansowego Unii Europejskiej i spadło znaczenie ekspansji transgranicznej. Równocześnie przestał przyrastać stopień koncentracji rynkowej, a efektywność ekonomiczna podlega znaczącej zmienności. W związku z tym należy stwierdzić, że proces tworzenia wewnętrznego rynku usług finansowych jest daleki od zakończenia w Unii Europejskiej.
The financial crisis has had a significant influence on the European banking sector. The results of the analysis demonstrate that, as a consequence of the crisis, the size of the banking component of the financial system of the European Union has decreased. At the same time, cross-border expansion has lost its importance. The market concentration level has ceased to rise, and economic efficiency is subject to significant volatility. In this context, it should be noted that the process of creating a single market for financial services in the European Union is far from being completed.
Afiliacja: Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
E-mail: m.kruszka@vistula.edu.p
URI: http://hdl.handle.net/11320/3260
DOI: 10.15290/ose.2015.02.74.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Michał‚ KRUSZKA.pdf426,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.