REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3260
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKruszka, Michał-
dc.date.accessioned2015-10-01T11:58:53Z-
dc.date.available2015-10-01T11:58:53Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 2 (74) 2015, s. 19-36pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/3260-
dc.description.abstractKryzys finansowy znacząco wpłynął na funkcjonowanie europejskiego sektora bankowego. Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że wskutek kryzysu zmniejszyły się rozmiary tego komponentu systemu finansowego Unii Europejskiej i spadło znaczenie ekspansji transgranicznej. Równocześnie przestał przyrastać stopień koncentracji rynkowej, a efektywność ekonomiczna podlega znaczącej zmienności. W związku z tym należy stwierdzić, że proces tworzenia wewnętrznego rynku usług finansowych jest daleki od zakończenia w Unii Europejskiej.pl
dc.description.abstractThe financial crisis has had a significant influence on the European banking sector. The results of the analysis demonstrate that, as a consequence of the crisis, the size of the banking component of the financial system of the European Union has decreased. At the same time, cross-border expansion has lost its importance. The market concentration level has ceased to rise, and economic efficiency is subject to significant volatility. In this context, it should be noted that the process of creating a single market for financial services in the European Union is far from being completed.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectsektor bankowypl
dc.subjectstrukturapl
dc.subjectkoncentracjapl
dc.subjectefektywnośćpl
dc.subjectbanking sectorpl
dc.subjectstructurepl
dc.subjectconcentrationpl
dc.subjectefficiencypl
dc.titleEwolucja sektora bankowego w Unii Europejskiej w latach 2004-2012pl
dc.title.alternativeEvolution of banking sector in European Union in years 2004-2012pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2015.02.74.02-
dc.description.Emailm.kruszka@vistula.edu.ppl
dc.description.AffiliationWydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistulapl
dc.description.referencesAllen F., Beck T., Carletti E., Lane P. R., Schoenmaker D., Wagner W. 2011 Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, CEPR, Londyn.pl
dc.description.referencesGroup of Ten – Consolidation in the Financial Sector, 2001, BIS, Bazylea.pl
dc.description.referencesBonin J. P., Hasan I., Wachtel P. 2005 Privatization matters: Bank efficiency in transition countries, ,,Journal of Banking & Finance”, vol. 29.pl
dc.description.referencesCicirko T. 2011 Adekwatność kapitałowa instytucji bankowych na tle kryzysów światowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH“, Zeszyt Naukowy, nr 108.pl
dc.description.referencesEuribor-EBF 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/panel-banks.html].pl
dc.description.referencesFassin Y., Gosselin D. 2011 The Collapse of a European Bank in the Financial Crisis: An Analysis from Stakeholder and Ethical Perspectives, ,,Journal of Business Ethics”, vol. 102.pl
dc.description.referencesGiannone D., Lenza M., Pill H., Reichlin L. 2012 The ECB and the Interbank Market, ECB Working Paper Series, no. 1496.pl
dc.description.referencesIwanicz-Drozdowska M. 2007 Integracja rynków finansowych – jej rodzaje i znaczenie, „Bank i Kredyt”, nr 1.pl
dc.description.referencesJonung L. 2009 The Swedish model for resolving the banking crisis of 1991-93. Seven reasons why it was successful, ,,Economic Paper”, no. 360, European Commission, Bruksela.pl
dc.description.referencesKawalec S., Gozdek M. 2012 Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa.pl
dc.description.referencesKoetter M., Bos J.W.B., Heid F., Kolari J.W., Kool C.J.M., Porath D. 2007 Accounting for distress in bank mergers, ,,Journal of Banking & Finance”, vol. 31.pl
dc.description.referencesKruszka M. 2012 Bankowość transgraniczna w Europie Środkowo-Wchodniej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2.pl
dc.description.referencesLubiński M. 2012 Wpływ banków zagranicznych na stabilność gospodarki kraju goszczącego, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8.pl
dc.description.referencesMarinč M., Vlahu R. 2012 The Economics of Bank Bankruptcy Law, Springer, Berlin-Heidelberg.pl
dc.description.referencesMarques-Ibanez D., Molyneux P. 2002 Financial Restructuring in European Banking and Foreign Expansion, ,,Latin American Business Review”, vol. 3.pl
dc.description.referencesNavaretti G. B., Calzolari G., Pozzolo A. F., Levi M. 2010 Multinational banking in Europe – financial stability and regulatory implications: lessons from the financial crisis, ,,Economic Policy”, vol. 25.pl
dc.description.referencesPawłowska M. 2004 Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 – związki miedzy pojęciami, „Bank i Kredyt”, nr 6.pl
dc.description.referencesSamuelson W. F., Marks S. G. 2009 Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.pl
dc.description.referencesSantillan Salgado R. J. 2011 Banking Concentration in the European Union during the Last Fifteen Years, „Panoeconomicus”, vol. 2.pl
dc.description.referencesSorkin A. R. 2009 Too Big To Fail. Inside the Battle to Save Wall Street, Viking, Nowy Jork.pl
dc.description.referencesStory J., Walter I. 1997 The Political Economy of Financial Integration in Europe: The Battle of the Systems, MIT Press, Cambridge.pl
dc.description.referencesŚledzik K. 2013 Ocena pozycji największych banków w globalnej gospodarce przed i po (?) kry-zysie, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 60.pl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2015, nr 2(74)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Michał‚ KRUSZKA.pdf426,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.