REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2014, XXVI : [30]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

ARTYKUŁY

 1. DAWID BIEDRZYŃSKI
  Pojęcie harmonii w filozofii Empedoklesa
 2. MICHAŁ KAMIŃSKI
  Poglądy Seneki na temat samobójstwa i ich z naczenie dla współczesnej debaty w zakresie dopuszczalności eutanazji i samobójstwa wspomaganego
 3. PAWEŁ ŁUGIEWICZ
  Zarys filozoficznej doktryny Henry’ego More’a
 4. MARTA SZYMAŃSKA-LEWOSZEWSKA
  Miejsce teorii widzenia w filozofii George’a Berkeleya
 5. JACEK SURZYN
  Immanuel Kant i ontologiczny dowód na istnienie Boga
 6. MARKUS LIPOWICZ
  Idea sprawiedliwości w myśli Karola Marksa
 7. TOMASZ KNAPIK
  Geneza kryzysu cywilizacji w myśli wybranych przedstawicieli polskiej filozofii okresu międzywojennego
 8. SŁAWOMIR RAUBE
  Kultura jako ekwilibium. Krytyczna filozofia Ernsta Cassirera
 9. TOMASZ SIKORA
  Koncepcja mitów politycznych w filozofii Ernsta Cassirera i jej aktualność
 10. LESZEK KOPCIUCH
  Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty
 11. BOGUMIŁ STRĄCZEK
  Kim jest człowiek? Girard i Patočka o podnoszeniu się z upadku
 12. KAROL JASIŃSKI
  Józefa Życińskiego koncepcja transcendencji Boga jako głębi bytu
 13. MICHAŁ WENDLAND
  Historia komunikacji na tle historii idei i historii mentalności
 14. MARIOLA SUŁKOWSKA-JANOWSKA
  Dyskurs rozestetyzowany: w stronę (trans)filozofii obraz(owości)
 15. JOLANTA SAWICKA
  Teologia polityczna i średniowieczna figura króla
 16. MICHAŁ SIKORA
  Patrząc z ukosa na ponowoczesność. Perspektywa kresu człowieka
 17. ANDRZEJ KORCZAK
  Porządek wśród mitów według Mircei Eliadego
 18. ADAM DROZDEK
  Mikhail Murav’ev, a Poet and Tutor of Virtue
 19. GEORGE U. UKAGBA, SYLVESTER IDEMUDIA ODIA
  Michael H. Mitias on Challenges of Universalism
 20. SHELLEY ELKAYAM
  Food for Peace”: The Vegan Religion of the Hebrews of Jerusalem
 21. TADEUSZ ADAM OŻÓG
  Shugendō and Ecology
 22. JACEK SIERADZAN
  Tolerance in Buddhism
 23. AGATA BRECZKO, ANETTA BRECZKO
  Las Élites y las Grandes Transformaciones
 24. GEORGE U. UKAGBA, SYLVESTER IDEMUDIA ODIA
  The Epistemic Status of Propositions of Future Events

 25. TRANSLATORIUM
 26. MOJŻESZ MENDELSSOHN
  Sprawy Boże lub obrona Opatrzności
 27. HERMANN COHEN
  Teoria idei Platona a matematyka

 28. SZKICE FILOZOFICZNE
 29. JACEK BRECZKO
  Tolerancjonizm. Ryszarda Legutki krytyka tolerancji
 30. KATARZYNA POPEK
  "Prolegomena filozofii pracy" Stanisława Brzozowskiego w kontekście naszych morderczych zmagań dla przyszłych pokoleń

 31. AUTOPREZENTACJE
 32. ZBIGNIEW KAŹMIERCZAK
  U źródeł papieskiego światopoglądu

 33. RECENZJE
 34. SŁAWOMIR RAUBE
  Pułapki na mężczyzn i genderowe uniki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 30 z 30
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Tolerance in BuddhismSieradzan, Jacek--
2014Shugendō and EcologyOżóg, Tadeusz Adam--
2014"Food for Peace": The Vegan Religion of the Hebrews of JerusalemElkayam, Shelley--
2014Mikhail Murav’ev, a Poet and Tutor of VirtueDrozdek, Adam--
2014Porządek wśród mitów według Mircei EliadegoKorczak, Andrzej--
2014Patrząc z ukosa na ponowoczesność. Perspektywa kresu człowiekaSikora, Michał--
2014Teologia polityczna i średniowieczna figura królaSawicka, Jolanta--
2014Dyskurs rozestetyzowany: w stronę (trans)filozofii obraz(owości)Sułkowska-Jankowska, Mariola--
2014Historia komunikacji na tle historii idei i historii mentalnościWendland, Michał--
2014Zarys filozoficznej doktryny Henry’ego More’aŁugiewicz, Paweł--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 30 z 30