REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3209
Tytuł: Dyskurs rozestetyzowany: w stronę (trans)filozofii obraz(owości)
Inne tytuły: Aestheticised Discourse: Towards the (Trans)Philosophy of Picturality
Autorzy: Sułkowska-Jankowska, Mariola
Słowa kluczowe: transphilosophy
image
picturality
postmodernism
transfilozofia
obraz
obrazowość
ponowoczesność
Data wydania: 2014
Data dodania: 15-wrz-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, vol. 26, 2014, s. 241-252
Abstrakt: It is assumed that some of the most important events in human history have been determined by the appearance of literacy in place of orality. It was also the beginning of the whole philosophical tradition of our West thinking, as well as, in consequence, of self-consciousness of "homo sapiens". It seems like today we are facing another turning point. "Homo sapiens" transforms into ..."homo videns". Since perception of pictures has become a substitute of thinking, the intelligent human being has been dethroned by mindless "telekid" (G. Sartori). In this article I attempt to analyze the abovementioned problem and try to give some thought to the question of the influence of the transformation on a new quality of philosophical thinking. Are we dealing with a new state of our mind, the ‘pictural’ one (compare Havelock’s idea of the Homeric state of mind)? If yes, in what context should we consider the new state of mind? Shall we somehow involve here some new categories such are transversality, trans-thinking, trans-rationality or, finally, trans-philosophy? Moreover, what are the consequences of the transformation? Is it a chance or rather a symptom of a deep crisis, “the crisis of human mind and cognitive abilities” (G. Sartori)?
Nota biograficzna: M. Sułkowska-Janowska jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wykładowcą na Wydziale Teatru Tańca krakowskiej PWST w Bytomiu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3209
DOI: 10.15290/idea.2014.26.14
ISSN: 0860-4487
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, 2014, XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14-Sulkowska-Janowska.pdf170,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.