REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3054
Tytuł: Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości?
Inne tytuły: Towards which intercultural education strategies in the context of contemporary problems of multiculturalism?
Autorzy: Nikitorowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: culture
multiculturalism
multicultural societies
intercultural education
Data wydania: 2015
Data dodania: 3-lip-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Pogranicze. Studia Społeczne, T. 25, 2015, s. 25-40
Abstrakt: The author draws attention to the challenges and tasks of intercultural education in the context of contemporary problems related to the implementation of the dilemmas and principles of multiculturalism. Multiculturalism is treated and analysed not only as the coexistence of different cultural groups in the same space, but primarily as an identity, ideological and educational phenomenon that allows to notice, point and deliver new strategies in intercultural education. The prospect of emancipation, polyphony, J. Tischner’s philosophy of dialogue, ethics of respect for life by A. Schweitzer, genetic law of cultural development by L. S. Vygotsky and the changes of countries functions from military-defensive and economic towards social and cultural, are the basics to formulate the strategies for intercultural education and the development of democratic multicultural societies. By referring to the twenty years of actions that have been undertaking by the Department of Intercultural Education at the University of Bialystok, the author indicates the diversity of educational and social practices of different nature at local, regional, national and international levels. These practices are based on considering in these activities the needs, expectations and aspirations of majority and minority groups about the right to preserve their own culture and the creation of rules of coexistence and shared responsibility for socio-cultural area that is culturally diverse.
E-mail: jerzyniki@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/3054
DOI: 10.15290/pss.2015.25.02
ISSN: 1230-2392
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Pogranicze. Studia Społeczne, 2015, tom XXV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pogranicze_25_Nikitorowicz.pdf158,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.