REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2990
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGołaszewska-Kaczan, Urszula-
dc.date.accessioned2015-06-18T07:22:40Z-
dc.date.available2015-06-18T07:22:40Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (72) 2014, s. 91-104pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2990-
dc.description.abstractKapitał ludzki stanowi podstawę rozwoju całych gospodarek i poszczególnych przedsiębiorstw. Jego poziom może rzutować między innymi na innowacyjność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Dlatego tak ważne jest wspieranie jego rozwoju na każdym szczeblu, tzn. na szczeblu: jednostki ludzkiej, organizacji, jak i całego społeczeństwa. W tym obszarze duże znaczenie mają fundusze unijne, dzięki którym od lat są finansowane działania z zakresu podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego. Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 również przewiduje koncentrację na tym zagadnieniu. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o kapitale ludzkim oraz miejsce działań nakierowanych na kapitał ludzki w nowej, unijnej perspektywie.pl
dc.description.abstractHuman capital is the foundation of development, both for national economies and specific businesses. It can affect innovativeness and competitiveness of all entities. That is why it is so vital to support its development on every level. The European Union funds play a considerable role in this regard – thanks to them, numerous human capital development activities have been possible. The new financial perspective 2014-2020 is also going to focus on the issue of human capital. The paper presents basic information about human capital and the significance of the activities concerning human capital in the new European budget.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectkapitał ludzkipl
dc.subjectperspektywa finansowania 2014-2020pl
dc.subjecthuman capitalpl
dc.subjectnew financial perspective 2014-2020pl
dc.titleDziałania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020pl
dc.title.alternativeActions to improve quality of human capital in new financial perspective 2014-2020pl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2014.06.72.07-
dc.description.Emailulakaczan@o2.plpl
dc.description.AffiliationUrszula Gołaszewska-Kaczan - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstokupl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IZarz)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 6(72)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Golaszewska.pdf251,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.