REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2929
Tytuł: Wiedza jako element budujący kapitał ludzki
Inne tytuły: Knowledge as Part of Human Capital
Autorzy: Gołaszewska-Kaczan, Urszula
Słowa kluczowe: kapitał ludzki
kapitał intelektualny
wiedza
szkolnictwo wyższe
human capital
intellectual capital
knowledge
higher education
Data wydania: 2014
Data dodania: 1-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 90-100
Abstrakt: Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii wiedzy, stanowiącej element kapitału ludzkiego. W opracowaniu przedstawiono więc jej rolę oraz powiązanie z innymi elementami tego kapitału. Wskazano także, iż wiedza może być zdobywana w różnorodny sposób, jednak przede wszystkim w procesie kształcenia, w tym kształcenia na poziomie studiów wyższych. Dlatego w artykule opisano poziom inwestycji w szkolnictwo wyższe w Polsce, jak również rezultaty tych inwestycji w postaci poziomu wykształcenia społeczeństwa polskiego.
The paper concerns the issue of knowledge – a constituent of human capital. The author explores the role of knowledge and its connections with other elements of human capital. It is pointed out that although knowledge can be obtained in various ways, the formal education process, including university education, is the most significant of these. This is why the paper discusses the question of expenditure on higher education in Poland and the results of these investments, namely the educational level of the Polish society.
Afiliacja: Dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB – Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku;
E-mail: Urszula Gołaszewska-Kaczan: ulakaczan@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2929
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IZarz)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07_Urszula GOŁASZEWSKA.pdf209,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.