REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2927
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMalarewicz-Jakubów, Agnieszka-
dc.contributor.authorTanajwska, Renata-
dc.date.accessioned2015-06-01T11:38:48Z-
dc.date.available2015-06-01T11:38:48Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 231-245pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2927-
dc.description.abstractUmowa outsourcingu jest efektem ciągłych zmian zachodzących w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzanie outsourcingu jako sposobu zarządzania zapewnia elastyczność działań w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. Outsourcing to wykorzystywanie kompetencji i umiejętności zewnętrznych, wyspecjalizowanych podmiotów, w celu zajmowania się przez nich zadaniami, które najczęściej nie są związane z głównym obszarem działalności firmy macierzystej. Dzięki tej instytucji, przedsiębiorstwa sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą rozszerzać zakres działania rynkowego, budować przewagę konkurencyjną oraz mają szansę na konkurowanie z dużymi podmiotami.pl
dc.description.abstractThe popularity of outsourcing is a result of a continuously evolving business environment. The introduction of outsourcing as a management method grants the flexibility to appropriately respond to changes in the market. Outsourcing means using the competencies and skills of external, specialised entities to deal with those tasks which are usually not related to the core business of the parent company. Thanks to this, micro, small and medium enterprises can expand their range of activity and build competitive advantage, thus receiving a chance to compete with large businesses.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectoutsourcingpl
dc.subjectzarządzaniepl
dc.subjectprzedsiębiorstwopl
dc.subjectkonkurencyjnośćpl
dc.subjectoutsourcingpl
dc.subjectmanagementpl
dc.subjectenterprisepl
dc.subjectcompetitivenesspl
dc.titlePrawne i ekonomiczne aspekty outsourcingupl
dc.title.alternativeLegal and Economic Aspects of Outsourcingpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2014.04.70.16-
dc.description.EmailAgnieszka Malarewicz-Jakubów: malarewicz@uwb.edu.pl; Renata Tanajewska: r.tanajewska@uwb.edu.pl.pl
dc.description.AffiliationDr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB, Katedra Prawa Cywilnego – Zakład Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; mgr Renata Tanajewska, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego – Zakład Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;pl
dc.description.number4(70)pl
dc.description.firstpage231pl
dc.description.lastpage245pl
dc.identifier.citation2Optimum. Studia ekonomicznepl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
16_Agnieszka MALAREWICZ.pdf191,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)