REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2925
Tytuł: Wpływ procesu globalizacji na konkurencyjność krajów
Inne tytuły: Impact of Globalisation on Competitiveness of Countries
Autorzy: Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.
Słowa kluczowe: globalizacja
konkurencyjność międzynarodowa
modele panelowe
globalisation
international competitiveness
panel models
Data wydania: 2014
Data dodania: 1-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 111-120
Abstrakt: Celem pracy jest rozstrzygnięcie problemu, w jaki sposób procesy globalizacji oddziałują na konkurencyjność krajów (konkurencyjność międzynarodową). Odpowiedzi na to pytanie udzielają cztery hipotezy. Pierwsza (H1) brzmi następująco: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na konkurencyjność krajów z opóźnieniem trzech lat. Dla poszczególnych wymiarów konkurencyjności międzynarodowej sformułowano niniejsze hipotezy: H2: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na warunki podstawowe (ang. Basic Requirements) z opóźnieniem trzech lat; H3: Globalizacja oddziałuje pozytywnie na czynniki zwiększające efektywność (ang. Efficiency Enhancers) z opóźnieniem jednego roku, ale negatywnie z opóźnieniem trzech lat; H4: Globalizacja oddziałuje negatywnie na innowacje (ang. Innovations) z opóźnieniem trzech lat. Sformułowane hipotezy weryfikowano na podstawie danych panelowych dla 137 krajów za okres 2006-2011. Oszacowano cztery modele panelowe typu fixed-effects ze zmiennymi zależnymi w postaci indeksów konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego oraz ze zmiennymi niezależnymi w postaci ogólnego indeksu globalizacji KOF (Szwajcarski Instytut Ekonomiczny, niem. Konjunkturforschungsstelle) i jego wartościami opóźnionymi w czasie. jako podwymiary przyjęto indeksy KOF.
The aim of this paper is to address the question of how globalisation processes affect the competitiveness of nations (international competitiveness). Four hypotheses are formed to provide answers to this question. H1: Globalisation positively affects international competitiveness with a three-year lag. For particular dimensions of international competitiveness, the following hypotheses are made: H2: Globalisation positively affects basic requirements with a three-year lag; H3: Globalisation positively affects efficiency enhancers with a one-year lag, but negatively with a threeyear lag; H4: Globalisation negatively affects innovation and sophistication factors with a three-year lag. Panel data from 137 countries for the years 2006-2011 are used for statistical verification of the said hypotheses. Fixed effects models are estimated, with World Economic Forum’s indices of competitiveness as dependent variables, and KOF overall globalisation index and its lagged values as independent variables.
Afiliacja: Dr hab. Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
E-mail: Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło: had@zie.pg.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2925
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Adamkiewicz-Drwiłło.pdf242,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.