REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2924
Tytuł: Negocjacje wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w warunkach kryzysu gospodarczego
Inne tytuły: Negotiations on EU Multiannual Financial Framework 2014-2020: Verification of Priorities
Autorzy: Piekutowska, Agnieszka
Dubowski, Tomasz
Słowa kluczowe: wieloletnie ramy finansowe
budżet Unii Europejskiej
integracja europejska
multiannual financial framework
European Union budget
European integration
Data wydania: 2014
Data dodania: 1-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 121-134
Abstrakt: Wieloletnie Ramy Finansowe przekładają priorytety polityki Unii Europejskiej na kategorie finansowe, a ich implementacja staje się odzwierciedleniem wizji integracji, jaka ma być realizowana w kolejnych latach. Proces negocjacji ram angażuje szereg podmiotów reprezentujących zróżnicowane interesy czy rozmaite perspektywy. Dodatkowo, proces ten jest warunkowany klimatem politycznym i gospodarczym. Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 odbywają się w wyjątkowych okolicznościach – w tle stale utrzymującej się, słabej kondycji gospodarczej państw dotkniętych skutkami kryzysu finansowego. Implikuje to naturalne pytanie o wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg negocjacji oraz rozważania, na ile kształt przyjętych propozycji uwzględnia interesy poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.
The Multiannual Financial Frameworks translate the policy priorities of the EU into financial categories. Their implementation becomes a reflection of the vision of integration to be pursued in the coming years. The negotiation process involves a number of entities representing different interests and/or perspectives. In addition, the process is conditioned by the political and economic climate. Negotiations on the Multiannual Financial Framework 2014-2020 are held in exceptional circumstances – against the background of a persistently poor economic situation of the countries affected by the financial crisis. This raises the obvious questions as to what impact the economic crisis has on the negotiations and how the shape of the adopted proposals takes into account the interests of individual EU Member States, including Poland.
Afiliacja: Dr Agnieszka Piekutowska – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, dr Tomasz Dubowski – Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku;
E-mail: Agnieszka Piekutowska: piekutowska@uwb.edu.pl; Tomasz Dubowski: t.dubowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2924
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
10_Agnieszka PIEKUTOWSKA.pdf203,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.