REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2918
Tytuł: Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu
Inne tytuły: Ecological and Sustainable Production in View of Corporate Social Responsibility
Autorzy: Niedek, Mikołaj
Hoffmann-Niedek, Anna
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój
zrównoważona produkcja i konsumpcja
produkcja ekologiczna
zrównoważone rolnictwo
społeczna odpowiedzialność biznesu
sustainable development
sustainable production and consumption
organic production
sustainable agriculture
co rporate social responsibility
Data wydania: 2014
Data dodania: 29-maj-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (70) 2014, s. 46-60
Abstrakt: Przedmiotem artykułu są pojawiające się na rynku tendencje do określania i znakowania produktów jako zrównoważone, głównie w celach marketingowych, z pominięciem formalnego systemu certyfikacji na produkcję zgodną z wymogami ekologicznymi oraz uznanymi systemami ekoznakowania. Zjawiska te dotyczą przede wszystkim branży spożywczej i są podejmowane przez dużych producentów. Niektóre przedsiębiorstwa dążą do wykorzystania braku formalno-prawnej definicji produkcji zrównoważonej i zrównoważonego produktu, stąd definiują je zgodnie z partykularnymi interesami. Stanowi to zagrożenie dla rynkowej wiarygodności produktów znakowanych jako ekologiczne i prowadzi do zaburzenia uczciwej konkurencji pod względem ekologicznych charakterystyk produktów.
This paper examines the emerging trend to label non-sustainable products as sustainable ones, mainly for marketing reasons, bypassing the formal certification system consistent with ecological standards (eco-labelling). This primarily concerns major food companies. They take advantage of the absence of formal legal definitions of sustainable products and sustainable production, and make up their own definitions that align with their particular interests. Such behaviour proves to be a serious threat to the credibility of products labelled as sustainable (eco-labelled), and to fair competition among manufacturers of ecological products.
Afiliacja: Dr Mikołaj Niedek – Econsulting; mgr inż. Anna Hoffmann-Niedek – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty-Raszyn
E-mail: Mikołaj Niedek: mniedek@cigg.pl; Anna Hoffmann-Niedek: a.hoffmann@itp.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2918
DOI: 10.15290/ose.2014.04.70.04
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2014, nr 4(70)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
04_Mikołaj NIEDEK.pdf218,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.