REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2014, Z. 17 : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. KATARZYNA BAGAN-KURLUTA, BARTŁOMIEJ OSZKINIS
  Korekcyjna funkcja słuszności w prawie rodzinnym – kilka refleksji na marginesie wyroku M.R & Anor -v- An tArd Chlaraitheoir & Ors
 3. KINGA BĄCZYK-ROZWADOWSKA
  Zasady słuszności jako instrument ochrony poszkodowanych w prawie medycznym
 4. JERZY BIELUK
  Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego w kontekście zasady słuszności
 5. HELENA CIEPŁA
  Dochodzenie odszkodowań z czynów niedozwolonych na zasadzie słuszności
 6. WIKTORIA DANILEWICZ-PROKORYM, JOANNA HUZARSKA
  Odpowiedzialność na zasadzie słuszności a miarkowanie odszkodowania w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny
 7. ADAM DOLIWA
  O rozumieniu i znaczeniu słuszności w prawie prywatnym
 8. KATARZYNA DOLIWA
  Pozytywizm prawniczy a zasada słuszności
 9. URSZULA DROZDOWSKA
  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezawinione skutki obowiązkowych szczepień ochronnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda
 10. ANTONI GÓRSKI
  Słuszność w orzekaniu sędziego cywilisty
 11. WOJCIECH J. KATNER
  Słuszność jako klauzula generalna w kodeksie cywilnym (z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego)
 12. ANNA KLIMACH
  Pojęcie słuszności a określanie wysokości opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami
 13. AGNIESZKA MALAREWICZ-JAKUBÓW
  Klauzule generalne i zasady słuszności
 14. JUSTYNA MATYS
  Zasady współżycia społecznego jako podstawa odmowy dokonania czynności notarialnej (uwagi na tle art. 81 Prawa o notariacie)
 15. RAFAŁ MICHAŁOWSKI
  Uwagi o tymczasowym i definitywnym następstwie zastosowania konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego
 16. RAFAŁ NIEMOTKO
  Powoływanie się na zasadę słuszności jako argument w dyskursie prawniczym na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego
 17. MACIEJ PANNERT
  Instytucja zmiany układu jako przejaw realizacji zasady słuszności na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego
 18. STANISŁAW PRUTIS
  „Korzenie” słuszności jako zasady wiodącej prawa prywatnego
 19. PIOTR ROSIAK
  Realizacja zasady słuszności w ramach świadczenia wyrównawczego
 20. MACIEJ RZEWUSKI
  Wykładnia słusznościowa testamentu
 21. EWA SKIBIŃSKA
  Wpływ zasady słuszności na kształtowanie reguł określających wynagrodzenia członków organów spółek akcyjnych (wybrane zagadnienia)
 22. Recenzja książki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014Korekcyjna funkcja słuszności w prawie rodzinnym – kilka refleksji na marginesie wyroku M.R & Anor -v- An tArd Chlaraitheoir & OrsBagan-Kurluta, Katarzyna; Oszkinis, Bartłomiej--
2014WprowadzenieDoliwa, Adam--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22