REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2666
Tytuł: O bohaterach Pogranicza i fascynacji XIX-wiecznym amerykańskim Zachodem
Inne tytuły: Heroes from Frontiers and the fascination of the 19th century American West
О героях Пограничья и увлечении XIX-вечным американских Западом
Autorzy: Parafianowicz, Halina
Słowa kluczowe: Frontier heroes
American West
colonization
American women
Indians
cowboy
western
герои Пограничья
американский Запад
колонизация
Американки
Индейцы
ковбой
вестерн
Data wydania: 2013
Data dodania: 2-kwi-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 21, 2013, s. 181-193
Abstrakt: American Frontier and its heroes, shrouded in mystery and romantic legends, caused vivid interest of Americans living in those days: not only prospective settlers but also writers, journalists, politicians, artists and – sometimes – historians. Numerous heroes and villains of the Frontier still live in the awareness of Americans, thanks to the writings of, among others, James Fenimore Cooper, Mark Twain and Owen Wister, historical records, films (especially westerns), etc. Legendary figures of the Frontier were also commemorated on stamps, while songs, poetry and paintings (George Catlin – Indian themes; Charles M. Russell), drawings, prints and lithographs (Frederic Remington) as well as documentary photography perpetuated a romantic vision of the West and its heroes. American Frontier and its heroes fascinated also Europeans – and Poles among them, which was reflected by journalistic writing and travelogues. Those works contributed to a great extent to popularization of the notion of colonization, and thus, mythologization of the American West.
Американское пограничье и его герои, овеяны тайной и романтической легендой, всегда интересовали американцев того времени и потенциальных поселенцев, а также писателей, журналистов, политиков, артистов, а иногда даже историков. Многие герои Пограничья (хорошие и злые) живут до сих пор в сознании американцев, благодаря писателям таким как: Джеймс Ф. Купер, Марк Твен, Овен Вистер, историческим пересказам, фильмам (особенно вестернам) и т.д. Легендарные персонажи Пограничья были, также, увековечены на американских почтовых марках, а песни, поәзия и живопись (Дж. Катлина на индейскую тематику, а также Ч. М. Рассела), рисунки, графика, литография (Ф. Ремингтона), а также документальные фотографии, установили на долго романтический взгляд на Запад и его героев. Американское пограничье и его герои завораживали также европейцев, в том числе и поляков, что нашло отражение в современной публицистике и прозе о путешествиях. Эти труды во многом способствовали распространению представления по теме колонизации, и одновременно мифологизации американского Запада.
Afiliacja: Instytut Historii i Nauk Politycznych, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: halka@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2666
DOI: 10.15290/sp.2013.21.08
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Studia Podlaskie, 2013, tom XXI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_21_Parafianowicz.pdf151,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.