REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2204
Tytuł: Płeć jako determinanta szansy podjęcia zatrudnienia i ryzyka rezygnacji z pośrednictwa urzędu pracy
Inne tytuły: Gender as Determinant of Employment Opportunities and Risks of Resigning from Services of Labour Office
Autorzy: Bieszk-Stolorz, Beata
Markowicz, Iwona
Słowa kluczowe: bezrobocie
model logitowy
iloraz szans
iloraz ryzyka
unemployment
logit model
odds ratio
risk ratio
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-gru-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 20-30
Abstrakt: Celem artykułu jest porównanie szans podjęcia pracy przez kobiety w stosunku do mężczyzn w zależności od wykształcenia i wieku. Ze względu na dużą liczbę osób rezygnujących z pośrednictwa urzędu w poszukiwaniu pracy, analizie poddano również ilorazy ryzyka tej rezygnacji przez kobiety w odniesieniu do mężczyzn w poszczególnych grupach wykształcenia i wieku. Przeprowadzone badanie miało na celu zweryfikowanie hipotezy, że bezrobotne kobiety były bardziej zdeterminowane do podjęcia pracy i częściej niż mężczyźni korzystały z ofert proponowanych przez urząd pracy. Do analizy wykorzystano dane ponad 20 tys. osób bezrobotnych, wyrejestrowanych w 2010 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
The purpose of this paper is to compare women’s odds of employment to those of men’s, depending on their education and age. Since a large number of people have rejected the services of Labour Offices, we also compare the odds ratios of the risk of this decision among women and men, according to education and age. The aim of the study was to verify the hypothesis that unemployed women were more determined to find a job and that they took into consideration their Labour Office offers more often than men. In the analysis we used the data on over 20,000 unemployed people who had deregistered from the Local Labour Office in Szczecin in 2010.
Afiliacja: dr Beata Bieszk-Stolorz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
dr Iwona Markowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
E-mail: Beata Bieszk-Stolorz – stolorz@interia.pl
Iwona Markowicz – imarkowicz@wneiz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/2204
DOI: 10.15290/ose.2013.06.66.02
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Beata BIESZK-STOLORZ, Iwona MARKOWICZ.pdf243,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.