REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2204
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBieszk-Stolorz, Beata-
dc.contributor.authorMarkowicz, Iwona-
dc.date.accessioned2014-12-12T09:16:48Z-
dc.date.available2014-12-12T09:16:48Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 6 (66) 2013, s. 20-30pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/2204-
dc.description.abstractCelem artykułu jest porównanie szans podjęcia pracy przez kobiety w stosunku do mężczyzn w zależności od wykształcenia i wieku. Ze względu na dużą liczbę osób rezygnujących z pośrednictwa urzędu w poszukiwaniu pracy, analizie poddano również ilorazy ryzyka tej rezygnacji przez kobiety w odniesieniu do mężczyzn w poszczególnych grupach wykształcenia i wieku. Przeprowadzone badanie miało na celu zweryfikowanie hipotezy, że bezrobotne kobiety były bardziej zdeterminowane do podjęcia pracy i częściej niż mężczyźni korzystały z ofert proponowanych przez urząd pracy. Do analizy wykorzystano dane ponad 20 tys. osób bezrobotnych, wyrejestrowanych w 2010 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.pl
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to compare women’s odds of employment to those of men’s, depending on their education and age. Since a large number of people have rejected the services of Labour Offices, we also compare the odds ratios of the risk of this decision among women and men, according to education and age. The aim of the study was to verify the hypothesis that unemployed women were more determined to find a job and that they took into consideration their Labour Office offers more often than men. In the analysis we used the data on over 20,000 unemployed people who had deregistered from the Local Labour Office in Szczecin in 2010.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectbezrobociepl
dc.subjectmodel logitowypl
dc.subjectiloraz szanspl
dc.subjectiloraz ryzykapl
dc.subjectunemployment-
dc.subjectlogit model-
dc.subjectodds ratio-
dc.subjectrisk ratio-
dc.titlePłeć jako determinanta szansy podjęcia zatrudnienia i ryzyka rezygnacji z pośrednictwa urzędu pracypl
dc.title.alternativeGender as Determinant of Employment Opportunities and Risks of Resigning from Services of Labour Officepl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.06.66.02-
dc.description.EmailBeata Bieszk-Stolorz – stolorz@interia.plpl
dc.description.EmailIwona Markowicz – imarkowicz@wneiz.plpl
dc.description.Affiliationdr Beata Bieszk-Stolorz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczecińskipl
dc.description.Affiliationdr Iwona Markowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczecińskipl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 6(66)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
02_Beata BIESZK-STOLORZ, Iwona MARKOWICZ.pdf243,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.