REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis, 2013, z. 27 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Ks. bp Jerzy (Pańkowski)
  Экклесиологическое измерение современного христианства
 2. Marios Begzos
  Europe and Christianity: from yesterday to tomorrow
 3. Marios Begzos
  Europa i chrześcijaństwo: historia i przyszłość
 4. Antoni Mironowicz
  The Methodian mission on the Polish lands until the dawn of 11th century
 5. Krzysztof Leśniewski
  Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego
 6. Ks. Archimandryta Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
  Święci Cyryl i Metody w świetle filiokwistycznej idei Karola Wielkiego
 7. Grzegorz Makal
  Prawosławie i Islam. Dialog św. Cyryla i Grzegorza Palamasa z muzułmanami
 8. Ks. Marek Ławreszuk
  Mnich i teolog – charakterystyka Świętych Braci na podstawie tekstów liturgicznych
 9. Ks. Archimandryta Andrzej Borkowski
  Wpływy bizantyjsko-bałkańskie na ziemiach polskich na przykładzie Kodeksu Supraskiego
 10. Krzysztof Leśniewski
  Kim jest Jezus Chrystus dla ruskich i rosyjskich Świętych? Teologiczna analiza Żywotów Świętych św. Dymitra Rostowskiego
 11. Rev. Aleksy Kucy
  Myths of Russia as a tool of socio-political persuasion
 12. Иван А. Чарота
  Косово как колыбель и сокровищница сербской духовности в историческом и современном сознании восточных славян
 13. Iwan A. Czarota
  Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomości wschodnich Słowian
 14. Jarosław Charkiewicz
  Biblijna nauka o świętości człowieka
 15. ks. Tomasz Stempa
  Historia chrześcijańskiej rachuby lat
 16. Łukasz Leonkiewicz
  Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec filozofii starożytnej (cz. I)
 17. Jarosław Charkiewicz
  Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią
 18. Daniel Sawicki
  Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II Komisji (1652-1670)
 19. Stefan Dmitruk
  Teorie dotyczące powstania i początków prawosławnej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju
 20. Иван Александрович Никулин
  Сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) и его отношение к грекам
 21. Vladan Stamenković
  Testament kniazia Lazara i Serbowie na początku XXI wieku
 22. Piotr Chomik
  Kult świętych serbskich w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI wieku
 23. Magdalena Ickiewicz-Sawicka
  Prawne i kryminologiczne aspekty zbrodni ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku – wybrane zagadnienia
 24. ks. Marek Ławreszuk
  Idee mesjańskie w Prawosławiu. Mesjanizm w testamencie św. księcia Łazarza
 25. Michał Dżega
  Obrońca Wiary - topos hagiograficzny w Cerkwi prawosławnej
 26. Kamila Pawełczyk-Dura
  Rosyjski ruch odnowicielski w 1917 roku

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013Rosyjski ruch odnowicielski w 1917 rokuPawełczyk-Dura, Kamila--
2013Obrońca Wiary - topos hagiograficzny w Cerkwi prawosławnejDżega, Michał--
2013Idee mesjańskie w Prawosławiu. Mesjanizm w testamencie św. księcia ŁazarzaŁawreszuk, Marek--
2013Prawne i kryminologiczne aspekty zbrodni ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku – wybrane zagadnieniaIckiewicz-Sawicka, Magdalena--
2013Testament kniazia Lazara i Serbowie na początku XXI wiekuStamenković, Vladan--
2013Сибирский митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) и его отношение к грекамNikulin, Ivan--
2013Teorie dotyczące powstania i początków prawosławnej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy w BiłgorajuDmitruk, Stefan--
2013Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II Komisji (1652-1670)Sawicki, Daniel--
2013Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologiąCharkiewicz, Jarosław--
2013Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec filozofii starożytnej (cz. I)Leonkiewicz, Łukasz--
2013Historia chrześcijańskiej rachuby latStempa, Tomasz--
2013Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomości wschodnich SłowianCzarota, Iwan A.--
2013Косово как колыбель и сокровищница сербской духовности в историческом и современном сознании восточных славянCzarota, Iwan A.--
2013Myths of Russia as a tool of socio-political persuasionKucy, Aleksy--
2013Kim jest Jezus Chrystus dla ruskich i rosyjskich Świętych? Teologiczna analiza Żywotów Świętych św. Dymitra RostowskiegoLeśniewski, Krzysztof--
2013Prawosławie i Islam. Dialog św. Cyryla i Grzegorza Palamasa z muzułmanamiMakal, Grzegorz--
2013Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i MetodegoLeśniewski, Krzysztof--
2013Europa i chrześcijaństwo: historia i przyszłośćBegzos, Marios--
2012Europe and Christianity: from yesterday to tomorrowBegzos, Marios--
2013Экклесиологическое измерение современного христианстваPańkowski, Jerzy--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26