REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1843
Tytuł: Унутраная падзейнасць у рамане “Сястра” Кузьмы Чорнага
Inne tytuły: Wewnętrzne „zdarzanie się” w powieści „Siostra” Kuźmy Czornogo
Internal eventfulness in the novel “Sister” by Kuzma Chyorniy
Autorzy: Часнок, Iрына
Słowa kluczowe: narrator
organizacja narracyjna
wewnętrzne „zdarzania się”
psychologizm analityczny
strategie komunikacyjne
narrative structure
internal eventfulness
analytical psychologism
communicative strategy
Data wydania: 2013
Data dodania: 13-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 319-330
Abstrakt: Narracja w powieści „Siostra” Kuźmy Czornego różni sie od typowej prozy radzieckiej. Szczególną uwagę zwraca kategoria wewnętrznego „zdarzania się”. W powieści „Siostra” psychologizm analityczny ( umiejętność odbierania rzeczywistości głównie poprzez psychologię – wrażenie + percepcja + uświadomienie – zrozumienie + rozważania, myśli) jest podstawą do ukazania wewnętrznego „zdarzania się”, które po raz pierwszy pojawia sie w prozie białoruskiej i zaczyna dominować nad zewnętrznym „zdarzaniem się”. Takie podejście do przedstawiania rzeczywistości było nowatorskie w białoruskim realistycznym dyskursie w latach 1920–1930.
The novel “Sister” by Kuzma Chyorniy has a complicated narrative organization that differs from typical Soviet prose. The category of internal eventfulness attracts special attention. Analytical psychologism (ability to see the reality primarily through psychology – impression + perception + awareness-comprehension + reasoning, thoughts) in “Sister” becomes the basis for disclosure of internal eventfulness that for the first time begins its successive domination over the internal eventfulness in Belarusian prose. Such a way of illustrating the reality was innovative and indistinctive for Belarusian realistic discourse of the 1920s and 1930s.
Opis: Iрына Часнок, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1843
DOI: 10.15290/bb.2013.05.22
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Czasnok.pdf181,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.