REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1818
Tytuł: Праблемы актуалiзацыi беларускай традыцыi ў сусветным лiтаратурным кантэксце
Inne tytuły: Problem aktualizacji białoruskiej tradycji w kontekście literatury światowej
The problem of updating of the Belarusian tradition in the world literature context
Autorzy: Sinkova, Liudmila
Słowa kluczowe: białoruska tradycja literacka
idea narodowa
literatura “magnetofonowa”
identyfikacja kulturowo-narodowa
heterogeniczna spuścizna literacka
dyskretność
asymilacja
etyka naukowa
idea narodowa–państwowa
Belarusian literary tradition
national idea
“recorded” literature
cultural-national identification
heterogeneous literary heritage
discreetness
assimilation
scientific ethics
Людмiла Сiнькова
Data wydania: 2013
Data dodania: 4-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 63-75
Abstrakt: Aktualizacja białoruskiej tradycji w kontekście literatury światowej wymaga kompetencji badacza dotyczących narodowo-kulturowej identyfikacji zjawisk literackich. Uzyskanie takich kompetencji jest zadaniem złożonym ze względu na fakt, że rozwój kultury białoruskiej przez długi czas miał charakter heterogeniczny. Decydującym kryterium w identyfikacji protonarodowych, heterogenicznych i narodowych zjawisk artystycznych jest obecność idei narodowo-państwowej, która staje się natchnieniem dla twórcy-artysty.
Updating of the Belarusian tradition in the world literature context requires researcher’s competence in the field of national and cultural identification of literary phenomena. The acquisition of this competence is a complicated task considering the fact that the development of Belarusian culture has had heterogeneous character for a long time. The decisive criterion for the identification of national, heterogeneous and nation specific artistic phenomena is the existence of the nation-state idea that inspires and defines the creator.
Opis: Людмiла Сiнькова, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1818
DOI: 10.15290/bb.2013.05.05
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Sinkowa.pdf195,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.