REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2013, Z. 14 : [29]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Wstęp
 2. ANETTA BRECZKO
  Od rzeczy do podmiotu. Praktyczne implikacje etyki ochrony zwierząt
 3. MACIEJ RUDNICKI, KAMILA SOBIERAJ
  Obecne i projektowane mechanizmy wsparcia umożliwiające redukcję kosztów energii w przemyśle energochłonnym w kontekście funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji
 4. AGNIESZKA SKÓRA
  Akty prawa miejscowego jako administracyjnoprawny „instrument” ochrony zdrowia ptaków, innych zwierząt oraz zdrowia i życia ludzi na terenie RP
 5. TOMASZ BOJAR-FIJAŁKOWSKI
  Gospodarka komunalna jako instrument zrównoważonego rozwoju w gminie na przykładzie Władysławowa
 6. DOMINIK J. KOŚCIUK
  Zrównoważony rozwój a papierowa biurokracja administracyjna
 7. ANNA HAŁADYJ
  Partnerstwo międzysektorowe jako przykład współdziałania w trybie art. 45 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 8. ALINA MIRUĆ, EWA STEFAŃSKA
  Charakter prawny i zasady sądowej kontroli decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach odmowy przyłączenia do sieci – na przykładzie farm wiatrowych
 9. ARTUR K. MODRZEJEWSKI
  „Zrównoważone” tworzenie wojewódzkich planów gospodarowania odpadami a współpraca międzygminna
 10. KAROLINA SZUMA
  Wybrane problemy gospodarowania odpadami w świetle założeń Deklaracji Rio + 20 "Przyszłość, jaką chcemy mieć"
 11. ŁUKASZ BORKOWSKI, PIOTR CHMIELEWSKI
  Ekonomiczno-prawna analiza racjonalności regulacji dotyczących powiększania obszarów parków narodowych w Polsce – zarys problematyki
 12. ADAM CITKO
  Wykorzystanie dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym
 13. KAMIL DYBIEC
  Rola lokalnej administracji publicznej w zakresie ochrony powietrza na przykładzie Jeleniej Góry
 14. PIOTR JAĆ, KAROLINA ZAPOLSKA
  Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w świetle projektów nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 15. ANETA KARWOWSKA
  O skutkach prawnych immisji w świetle kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 16. ANNA KEMPA–DYMIŃSKA, PAWEŁ KEMPA–DYMIŃSKI
  Zasady obsady personalnej kolegiów karno-administracyjnych Polski Ludowej
 17. EWA KOSTRZEWSKA
  Zarządzanie nieruchomościami w procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju
 18. IWONA KOWALCZYK
  Zielone zamówienia publiczne, czyli polityka kreowania rynku zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju
 19. MARTYNA KROPIEWNICKA
  Walka z biopiractwem sposobem na zmniejszenie ubóstwa na świecie – przegląd aktów prawnych regulujących problematykę dostępu do zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy z nimi związanej
 20. JOANNA LESZCZYŃSKA
  Pojęcie „zrównoważonego rozwoju” w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 21. MARCIN MARCINKIEWICZ
  Realizacja miejskich inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska z wykorzystaniem partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce
 22. PAWEŁ MYSŁOWSKI
  Rola i znaczenie zasady zrównoważonego rozwoju w prawie administracyjnym – zagadnienia ogólne
 23. ALEKSANDRA PUCZKO
  Urzeczywistnienie zasady zrównoważonego rozwoju przez współdziałanie interesu prywatnego i publicznego
 24. KRZYSZTOF PYTER
  Przegląd wybranych propozycji zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących wydobywania gazu łupkowego
 25. ILONA RESZTAK
  Buen vivir (dobre życie) jako propozycja zrównoważonego rozwoju
 26. MARTA SOBCZUK
  Energetyka jądrowa jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
 27. MAGDALENA KOWALEWSKA
  Zasada zrównoważonego rozwoju jako dyrektywa działań administracji publicznej
 28. Rafał Biskup, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym (Ewa K. Czech)
 29. Wybrana literatura

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 29
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013WstępRedaktorzy--
2013Wybrana literaturaModrzejewski, Artur K. (oprac.)--
2013Rafał Biskup, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011 (ss. 553)Czech, Ewa K.--
2013Zasada zrównoważonego rozwoju jako dyrektywa działań administracji publicznejKowalewska, Magdalena--
2013Energetyka jądrowa jako przejaw realizacji zasady zrównoważonego rozwojuSobczuk, Marta--
2013Buen vivir (dobre życie) jako propozycja zrównoważonego rozwojuResztak, Ilona--
2013Przegląd wybranych propozycji zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących wydobywania gazu łupkowegoPyter, Krzysztof--
2013Urzeczywistnienie zasady zrównoważonego rozwoju przez współdziałanie interesu prywatnego i publicznegoPuczko, Aleksandra--
2013Rola i znaczenie zasady zrównoważonego rozwoju w prawie administracyjnym – zagadnienia ogólneMysłowski, Paweł--
2013Realizacja miejskich inwestycji infrastrukturalnych związanych z ochroną środowiska z wykorzystaniem partnerstwa publiczno–prywatnego w PolsceMarcinkiewicz, Marcin--
2013Pojęcie „zrównoważonego rozwoju” w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymLeszczyńska, Joanna--
2013Walka z biopiractwem sposobem na zmniejszenie ubóstwa na świecie – przegląd aktów prawnych regulujących problematykę dostępu do zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy z nimi związanejKropiewnicka, Martyna--
2013Zielone zamówienia publiczne, czyli polityka kreowania rynku zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwojuKowalczyk, Iwona--
2013Zarządzanie nieruchomościami w procesie wdrażania zrównoważonego rozwojuKostrzewska, Ewa--
2013Wspólny znak towarowy gwarancyjny – narzędzie promocji zrównoważonego rozwoju?Kempa-Dymińska, Anna; Kempa-Dymiński, Paweł--
2013O skutkach prawnych immisji w świetle kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiskaKarwowska, Aneta--
2013Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w świetle projektów nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymJać, Piotr; Zapolska, Karolina--
2013Rola lokalnej administracji publicznej w zakresie ochrony powietrza na przykładzie Jeleniej GóryDybiec, Kamil--
2013Wykorzystanie dokumentu elektronicznego w postępowaniu administracyjnymCitko, Adam--
2013Ekonomiczno-prawna analiza racjonalności regulacji dotyczących powiększania obszarów parków narodowych w Polsce – zarys problematykiBorkowski, Łukasz; Chmielewski, Piotr--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 29